Tilskuddsordninger

Selektiv

Støtte til kinolansering av europeisk film til norske distributører.

Målet med ordningen er å øke sirkulasjonen og promoteringen av europeisk film på tvers av landegrensene, og bidra til økt samhandling mellom produksjon- og distribusjonsleddene.

Søknadsfrist

Det er to søknadsfrister:
10/12/19 kl 17.00
16/06/20 kl 17.00

For første søknadsfrist (desember) må filmen ha premiere innenfor perioden 01/03/20 til 01/09/21. For andre søknadsfrist (juni) må filmen ha premiere innenfor perioden 01/09/20 til 01/03/22.

Hvem kan søke?

Søkeren må være en europeisk salgsagent som på vegne av minst 7 europeiske distributører søker om støtte til kinolansering av en og samme film. Av de 7 distributørene må minst 3 komme fra høy/medium produksjonsland og minst 2 fra lavproduksjonsland. Norge defineres her som lavproduksjonsland.

Krav til salgsagenten:

 • Selskapet må i løpet av de siste 3 år ha fungert som salgsagent for minst 3 filmer som har hatt kinodistribusjon i minst fem land.
 • Salgsagenten må ha inngått en avtale med produsenten om rettigheter til selge filmen til minst 15 land som deltar i MEDIA-programmet.

Krav til distribusjonsselskapet:

 • Må ha rettighetene til kinodistribusjon av filmen i sitt territorium.
 • Være den som gjennomfører kinodistribusjonen i sitt territorium.
 • Være den som bærer kostnadene for distribusjonen i sitt territorium.
 • Må være registrert og ha et kontor/ansatte i landet tilskuddet gis til.

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

Det gis støtte til kinolansering av filmer som oppfyller følgende kriterier:

 • Filmen må være produsert av et europeisk selskap og hovedandelen av de medvirkende må være europeiske innbyggere.
 • Filmen må være fiksjon, animasjon eller dokumentarfilmprosjekt på over 60 minutter (første copyright etablert tidligst 2019)
 • Produksjonsbudsjett på maksimalt € 15 millioner.
 • Kan ikke bestå av “alternativt innhold”, som konserter, operaer, reklame, pornografisk eller rasistisk innhold, eller innhold som oppfordrer til vold.

Hvor mye kan det søkes om?

Støtten kan dekke inntil 50% av lanseringsbudsjettet for den enkelte distributør. Det er maksimale søknadssummer basert på hvilket land hver enkelt distributør opererer i.
Max € 150 000: Frankrike, Storbritannia, Spania, Italia og Tyskland
Max € 60 000: Østerrike, Belgia, Nederland og Polen
Max €30 000: Norge, Tsjekkia, Hellas, Danmark, Finland, Ungarn, Portugal, Sverige
Max € 10 000: resterende land som deltar i MEDIA-programmet

Salgsagenten vil motta den samlede støtten og fordele støtten ut til distributørene (third parties).

Hva slags kriterier ligger til grunn for vurderingen av søknaden?

Søknaden vurderes etter et sett kriterier og følger et poengsystem:

 • Relevans og europeisk dimensjon ved prosjektet – 30 poeng
 • Kvalitet i innhold, strategier og aktiviteter – 45 poeng
 • Forventede resultater, impact og outreach – 15 poeng
 • Salgsagentens plan for koordinering og oppfølging av distributørene – 10 poeng

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til selektiv distribusjon er € 9,85 millioner.
Max 25% av budsjettet kan tildeles filmer med budsjett over € 10 mill.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!