Tilskuddsordninger

Selektiv

Støtte til kinodistribusjon av europeisk film til norske distributører.

14/06/18 kl 12

Publisert september 2017

Utlysning

Retningslinjer

Søkerveiledning

E-form guide

Målet med ordningen er å øke sirkulasjonen og promoteringen av europeisk film på tvers av landegrensene, og bidra til økt samhandling mellom produksjon- og distribusjonsleddene.

Når kan jeg søke?

05/12/17 kl 12.00
14/06/18 kl 12.00

For første søknadsfrist (desember) kan filmen ha premiere fra og med søknadsdato, og tidligst 06/10/17. For andre søknadsfrist (juni) kan filmen ha premiere fra og med søknadsdato og tidligst 14/04/18.

Hvem kan søke?

Minst 7 distributører fra MEDIA-land* går sammen og søker om støtte til kinolansering av en og samme film. Gruppen må ha en koordinator, filmens salgsagent, som innhenter søknader fra hvert distribusjonsselskap og søker på vegne av gruppen.

Krav til distribusjonsselskapet:

  • Må ha rettighetene til kinodistribusjon av filmen i sitt territorium.
  • Være den som gjennomfører kinodistribusjonen i sitt territorium.
  • Være den som bærer kostnadene for distribusjonen i sitt territorium
  • Må være registrert og ha et kontor/ansatte i landet tilskuddet gis til

Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

Det gis støtte til kinolansering av filmer som oppfyller følgende kriterier:

  • Filmen må være produsert av et europeisk selskap og hovedandelen av de medvirkende må være europeiske innbyggere.
  • Filmen må være fiksjon, animasjon eller dokumentarfilmprosjekt på over 60 minutter (første copyright etablert tidligst 2015)
  • Filmer fra Tyskland, Spania, Frankrike, Italia og UK kan ha produksjonsbudsjett på maksimalt € 10 millioner.
  • Kan ikke bestå av “alternativt innhold”, som konserter, operaer, reklame, pornografisk eller rasistisk innhold, eller innhold som oppfordrer til vold.

Hvor mye kan jeg søke om?

Det er faste søknadssummer basert på hvilket land som søker, størrelsen på lanseringen og antall «screens» første uke etter lanseringsdato. For Norge, som er i gruppe 2, ser summene slik ut:

1-7 screens € 5.300
8+ screens € 8.300
15+ screens € 11.000
25+ screens € 16.500
40+ screens € 19.400
60+ screens € 33.300

Summene er maksimalt tilskudd som estimeres på grunnlag av filmens planlagte kopiantall i den første lanseringsuken. Utregningen av det endelige tilskuddet baserer seg på oppnådde resultater på kino, og kan bli nedjustert etter endelig sluttrapport.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjettet for tilskudd til selektiv distribusjon er € 9,75 millioner.
Ca 25% av budsjettet er øremerket filmer med budsjett under € 3 mill.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!