Nyheter

Tiltak relatert til Covid-19

Europeiske land tar ulike grep og tiltak for å imøtekomme bransjens store utfordringer knyttet til Covid-19. Både EFAD og EAO har laget oversikter over tiltakene som nå iverksettes.

17. april 2020
Europa

European Audiovisual Observatory (EAO) har en samlet oversikt over tiltak som er iverksatt av de 41 medlemslandene som rapporterer til EAO. Her finner du også tiltak som gjøres på europeisk nivå, som for eks Eurimages og Creative Europe. Oversikten oppdateres kontinuerlig og du finner den som en excelfil på deres nettside her.

Også European Film Agencies (EFAD) har en tilsvarende oversikt over organisasjonens 34 medlemsland på sine nettsider.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!