Nyheter

Euro Connection 2019

Kortfilmprosjekter på leting etter europeisk co-produsent kan nå søke Euro Connection, et co-produksjonsforum som foregår under Clermont-Ferrand 4.- 6. februar. Søknadsfrist 20. oktober.

2. oktober 2018
Kven si dotter er du
Prosjektet Kven si dotter er du? deltok på Euro Connection 2018 (foto: Big Spoon Animation)

Euro Connection er et europeisk co-produksjonsforum som arrangeres årlig under kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand. Forumet har som mål å fremme samarbeid og co-produksjon mellom europeiske produksjonsselskaper. Euro Connection foregår over tre dager og innebærer både pitchetrening, pitcheforum og en-til-en møter med potensielle finansiører. Euro Connection arrangeres 4. – 6. februar og i 2019 er det er 10. gang dette co-produksjonsforumet gjennomføres. I fjor deltok produksjonsselskapet Big Spoon Animation med prosjektet Kven si dotter er du? (produsentene Turid Rogne og Astrid A. Aakra) på Euro Connection.

Kriterier for å søke

  • Kortfilm (fiksjon, animasjon, dokumentar) på inntil 40 minutter
  • Prosjektet søker europeisk co-produsent
  • Prosjektet må ha delvis finansiering på plass (se søknadsskjemaet for mer informasjon)
  • Prosjektet har opptaksstart etter mai 2019

Produsenten forplikter seg til å pitche under Euro Connection dersom man blir utvalgt.

Hvert land som samarbeider med Euro Connection nominerer et prosjekt ved hjelp av en nasjonal jury (to prosjekter dersom det er flere enn ti nasjonale søknader). En europeisk jury velger så inntil 13 prosjekter som blir presentert i Clermont-Ferrand i februar 2019. Produsentene på de utvalgte prosjektene mottar en invitasjon som inkluderer reisestøtte, hotell, måltider og gratis akkreditering til festivalen.

Frister

  • Søknadsfrist for norske produsenter: 20. oktober 2018
  • Frist for nominasjon av nasjonalt prosjekt: 31. oktober 2018
  • Frist for innsending av engelsk søknad og manus for nasjonalt prosjekt: 9. november 2018
  • Informasjon til produsent om utvalgte prosjekter: senest 30. november 2018
  • Offentliggjøring av utvalgte prosjekter: medio januar 2019

Norske produsenter kan søke på norsk, men prosjektet som velges ut fra Norge må oversettes og søker må sende inn manus og søknad på engelsk innen 9. november.

Euro Connection er støttet av Kreativt Europa MEDIA og i 2019 er følgende land tilknyttet prosjektet: Belgia (fransktalende), Bulgaria, Croatia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Irland, Italia, Kypros, Luxembourg, Malta, Nederland (inkl. Flandern), Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, UK og Østerrike.

Norsk kontaktperson:
Toril Simonsen, Norsk filminstitutt
Fagleder lansering kort- og dokumentarfilm utland
Telefon: +47 22 47 45 74/ 900 38 086
E-post: toril.simonsen@nfi.no

Søknadskjema sendes på e-post og merkes med Euro Connection 2019.
Send til post@nfi.no innen 20. oktober 2018.

Mer informasjon og søknadsskjema

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!