Nyheter

EU går inn for spillkultursatsing

Det ble flertall i EU-parlamentet for forslaget til EUs Kulturkomité om en større satsning på dataspill og e-sport.

21. november 2022
Esport og spill© european union 2022, ep, foto alain rolland
E-sport og dataspill © European Union 2022, EP, foto: Alain Rolland

Rapporten utviklet av franske Laurence Farreng ble debattert 9. november og deretter votert over dagen etter. Den inneholdt en rekke forslag til videre utvikling på feltet, blant annet større støtte til utviklere, bedre utdannelse innenfor spillutvikling, og økt kunnskap om fordelene ved dataspill. Se vår tidligere sak: Spillkultur på dagsorden for mer info.

Esport og dataspil, laurence farreng© european union 2022, ep, foto alain rolland
Laurence Farreng utarbeidet rapporten om E-sport og dataspill © European Union 2022, EP, foto: Alain Rolland

Spillkultursatsingen ble vedtatt med overveldende flertall med 560 mot 34 stemmer, 16 avsto fra å stemme. Europaparlamentet ber nå om at arbeidet med å legge en konkret dataspillstrategi for hele EU samlet starter, skriver dataspill nettstedet pressfire.no i sin oppfølgingssak som du kan lese her.

Det er Rådet og Kommisjonen som kommer til å jobbe videre med strategien. Detaljene i EU-parlamentets resolusjon om e-sport og dataspill kan du lese her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!