Nyheter

Spillkultur på dagsorden

EU skal stemme over stor spillkultur-satsing.

2. november 2022
Gaming

Forslag om å opprette et European Video Game Observatory er blant punktene EU-parlamentet skal stemme over 9. november. For film eksisterer allerede et slik statistikksamlende organ – European Audiovisual Observatory. Ønsket om å samle mer data om hvordan spillsektoren fungerer og de største trendene som berører den gjør at forslaget fremmes.

Dette er ett av flere i en større rapport om dataspill som ble enstemmig vedtatt av EUs Kulturkomite tidligere i år, skriver dataspill nettsiden Press.Fire.no. Rapporten favner bredt og tar for seg aspekter ved spill som kultur, næring og sport. Den ser på både muligheter og utfordringer.

Omtrent halvparten av EUs befolking spiller dataspill og den europeiske spillbransjen omsetter for rundt 240 milliarder i året, noe som er rundt en fjerdedel av film- og TV-industrien. Det foreslås også å øke støtten til utviklere, særlig for de mindre eller mellomstore spillselskapene, samt å øke støtten og investeringene i forskning og utvikling slik at ny teknologi og nye krefter kan holde europeiske spill relevante og konkurransedyktige med resten av verden.

Av norske spillprodusenter som har mottatt utviklingsstøtte via MEDIA-programmet finner vi bl.a. Red Thread Games AS og GuppyWorks Norway AS som står bak spillene Dustborn, Svalbard og Welcome to the Jungle.

Rapporten fremhever også at nesten halvparten av spillerne i EU er kvinner, likevel er det bare rundt 20% av spillbransjen som er kvinner. Det er derfor behov for større representasjon i bransjen og tilgjengelige utdanningsløp blir pekt på for å muliggjøre dette.

Les hele Press.Fires sak om rapporten utarbeidet av franske Laurence Farreng her. Selve EU-rapporten om e-sport og videospill kan leses her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!