Nyheter

Rekordhøyt langtidsbudsjett for Kreativt Europa

Europaparlamentet og Rådet kom 10. november til enighet om EUs langtidsbudsjett for 2021-2027. Kreativt Europa sikter mot et rekordhøyt budsjett på hele € 2,2 milliarder.

14. november 2020
145 20180503195707430733

Etter lange forhandlinger kom Europaparlamentet og Rådet tirsdag 10. november til enighet om et langtidsbudsjett (2021-27) på hele € 1 074,3 milliarder. I tillegg er det enighet om gjenreisingspakken Next Generation EU på € 750 milliarder.

I det nye langtidsbudsjettet er Kreativt Europa-programmet oppført med € 2,242 milliarder. Til sammenligning var forrige langtidsbudsjett (2014-2020) for Kreativt Europa på € 1,46 milliarder.

Før budsjettet kan tre i kraft må det bli formelt godkjent av alle medlemslandene og Europaparlamentet. Denne voteringen vil trolig skje i løpet av neste uke.

Våre nettsider vil oppdateres fortløpende vedrørende nytt Kreativt Europa-program for 2021-27, med nye utlysninger og søknadsfrister. Sett deg gjerne også opp mottaker av vårt nyhetsbrev (nederst på siden) for å følge med på siste nytt fra Kreativt Europa MEDIA.

Mer informasjon om langtidsbudsjettet finner du i Factsheet under.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!