Nyheter

Collaborate to Innovate 2023

Medlemmer av Europa Cinemas kan søke om støtte til innovative publikumsrettede tiltak.

12. januar 2023
Collaborate to innovate
Collaborate to Innovate

Collaborate to Innovate 2023 er åpen for nettverkets medlemskinoer som har samarbeidsprosjekter med publikumsfokus. I utlysningen står det at det er en fleksibel ordning som retter seg inn mot nye ideer med målsetting om å nå et større publikum og å tilby innovative kinoopplevelser for publikum.

Hvert prosjekt kan få maks € 100 000 til initiativ innenfor områder som:

  • engasjement rundt, eller utdanning og publikumsopplysning om europeisk film og for å øke etterspørselen etter europeisk film
  • bærekraftig og inkluderende publikumsutvikling som utnytter alle muligheter, inkludert digital teknologi
  • bærekraftige modeller, prosesser og opplæring for å øke tilgangen til europeisk film og for å løfte og fornye kinoopplevelsen

Europa Cinemas arrangerer to digitale workshops for søkere: tirsdag 17. og onsdag 18. januar, begge dager kl. 11 (CET). Meld deg på Zoom-møtene her.

Collaborate to Innovate er initiert av nettverket Europa Cinemas med tilskudd fra Kreativt Europa MEDIA. Les mer om de prosjektene som allerede har mottatt støtte her.

Mer info om Collaborate to Innovate 2023 finner du her.
Søknadsfrist: 28. februar kl. 19.00 (CET)

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!