Nyheter

Rekordår for norske MEDIA-søkere

2018 var det beste året noensinne for norske søkere i MEDIA-programmet. Totalt hentet den norske bransjen ut over 49 millioner norske kroner i tilskudd fra MEDIA.

7. juni 2019
War of art nett
Dokumentarfilmen War of Art (regi Tommy Gulliksen) mottok produksjonstilskudd fra MEDIA i 2018.

Tilskuddsordninger for utvikling av prosjekter
Totalt € 1 160 000/ 11,28 millioner kroner

Gjennom ordningen Utviklingstilskudd til enkeltprosjekt ble det i 2018 gitt støtte til to nye dramaserier, en dokumentarfilm og en animasjonsfilm. Tre norske produksjonsselskaper har også mottatt Slate funding (utviklingstilskudd til pakke med 3-5 prosjekter). Spillutviklerne Snowcastle Games, Ravn Studio og Agens har mottatt tilskudd og er i utvikling med tre nye dataspill.

Produksjonstilskudd til TV-prosjekter
Totalt € 2 312 050/ NOK 22,5 millioner kroner

Gjennom tilskuddsordningen for TV-prosjekter er det gitt produksjonsstøtte til tre nye dramaserier og en dokumentarfilm. Cinenord utmerket seg i 2018 som første europeiske produksjonsselskap som mottar høyeste mulige tilskuddsbeløp to ganger, med 1 million euro til krimserien Wisting og 1 million euro til dramaserien Atlantic Crossing.

Distribusjonstilskudd
Totalt € 1 278 893/ NOK 12,44 millioner kroner

Gjennom ordningen Selektiv distribusjonstilskudd mottok norske distributører 2,5 millioner kroner i støtte for å sette opp femten europeiske filmer på landets kinoer. To norske filmer er også med i støtteordningen for selektiv distribusjon. I ordningen Automatisk distribusjonstilskudd mottok ni norske distributører til sammen 3,19 millioner kroner.

Andre tilskudd
Totalt € 324 494/ 3,16 millioner kroner

Den norske filmfestivalen fikk videreført sitt tilskudd til New Nordic Films under ordningen for markedsaktiviteter. Norsk filminstitutt videre fører sin partneravtale i det MEDIA-støttede prosjektet Wrap, et samarbeidprosjekt mellom flere land som skal fremme europeiske kvalitetsfilmer for barn og ungdom.

Mer om hver enkel tildeling finner du under i Oppsummering MEDIA 2018.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!