Tilskuddsordninger

Samproduksjonsfond, distribusjonstilskudd

Tilskuddsordning for samproduksjonsfond som gir distribusjonstilskudd.

Hvem kan søke?

Internasjonale samproduksjonsfond som er etablert i et land som er medlem av MEDIA-programmet og som har eksistert i over 12 måneder og kan vise til dokumentert erfaring. Fondets hovedaktivitet må være å gi distribusjonstilskudd til internasjonale samproduksjoner mellom europa og tredjeland.

Hva slags prosjekter kan samproduksjonsfondet få støtte til?

Distribusjonstilskudd som går til filmer som skal distribueres til minst tre land, hvorav minst ett av landene er med i MEDIA-programmet. Periode for aktiviteter er mellom 01/06/20 og 30/06/2023. Maksimal lengde for prosjekt/godkjente kostnader er 37 måneder.

Hvor mye kan fondet søke?

Tilskuddsbeløp er maksimalt € 500.000.Tilskuddet fra Kreativt Europa kan ikke overstige 80% av gyldige kostnader.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskuddsrunden er på € 500 000.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!