Tilskuddsordninger

Samproduksjonsfond

Støtte til internasjonale fond hvis hovedaktivitet er å gi tilskudd til co-produksjon.

06/03/18 kl 12

Publisert desember 2017

Utlysning
Retningslinjer
Søkerveiledning
E-form guide
Expert guide

Hvem kan søke?

Internasjonale samproduksjonsfond som er etablert i et land som er medlem av MEDIA-programmet og som har eksistert i over 12 måneder og kan vise til dokumentert erfaring. Fondets hovedaktivitet må være å gi tilskudd til internasjonale samproduksjoner.

Hva slags prosjekter kan samproduksjonsfondet få støtte til?

Krav til prosjektene som det internasjonale samproduksjonsfondet gir tilskudd til:

  • Produksjon av film (fiksjon/animasjon/dokumentar) minimum 60 min lengde, for kinodistribusjon.
  • Implementering av en konkret distribusjonstrategi for økt sirkulasjon av verk som har fått tilskudd.
  • Direkte tilskudd til tredjepart – se egne retningslinjer – tilskuddet til tredjepart kan ikke overstige € 60.000.

Startdato for aktiviteter er 01/09/18. Maksimal lengde for prosjekter/godkjente kostnader er 34 måneder.

Hvor mye kan fondet søke?

Tilskuddet fra Kreativt Europa kan ikke overstige 80% av prosjektets samlede budsjett. Maksimalt tilskuddsbeløp per søker er € 400.000.

Hva er totalbudsjettet for støtteordningen?

Totalbudsjett for tilskudd til internasjonale samproduksjonsfond for 2018 er € 1,5 millioner.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!