Kurs og workshops

EPI: The Art of Negotiating Agreements for Film and TV

Jus / økonomi / ledelse

Søk innen 08.06.23

Les mer på EPI

The Erich Pommer Institute (EPI) er en av de ledende etterutdanningsinstitusjonene i Europa, og en velrennomert aktør og tenketank for filmindustrien. EPI har ekspertise innen medielovgivning, jus og digital distribusjon. Gode avtaler er essensielt for enhver produksjonssuksess. Deltakerne på denne workshopen vil dykke ned i den psykologiske dynamikken i en forhandling, få oversikt over potensielle forretningspartnere og lære hvordan de best kan beskytte rettighetene sine.

Kurset er interaktivt og gjennom praktiske øvelser får deltakerne teste ut nye metoder og teknikker sammen med andre fra bransjen. Internasjonalt anerkjente eksperter vil sette søkelys på bransjehemmeligheter og gi innsikt i hvordan disse fungerer. I tillegg vil de gi et overblikk over VOD-plattformer og potensielle partnere, samt utstyre deltakerne med verktøy som gjør dem i stand til å gå inn i forhandlinger med selvtillit og sterk overbevisning.

Temaer

  • Essential elements of agreements
  • The psychological dynamics of negotiation and conflict resolution
  • Negotiation techniques: Neuro-Linguistic Programming (NLP), The Harvard Method and others
  • Potential partners for production and distribution and how to approach them
  • Identifying interests of potential partners and your own
  • Resolving conflicts and handling challenging positions

Gratis online infomøte for potensielle deltakere: 20/4-23 kl. 18 CEST. Med deg på her.

Kursavgift: € 590 til 24/4 (early bird-pris), deretter € 690. Avgiften inkluderer måltider, reise og opphold dekkes av deltakerne selv.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!