Kurs og workshops

Erich Pommer: The Art of Negotiating Agreements

Jus/ Økonomi/ ledelse
Løpende innen 28/04/22

Les mer på EPI

Erich Pommer Institute arrangerer hver år en rekke kurs for den europeiske film og TV bransjen.

Målsetningen for dette kurset er at man skal tilnærme seg avtaler på samme måte som et godt manus: med lidenskap og kunnskap om strukturer og mekanismer. Deltakerne lærer om den psykologiske dynamikken involvert i avtaleforhandlinger og lærer hvordan de best forsvarer sine egne interesser.

Temaer
Essential elements of agreements
The psychological dynamics of negotiation and conflict resolution
Negotiation techniques: Neuro-Linguistic Programming (NLP), The Harvard Method and others
Potential partners for production and distribution and how to approach them
Identifying interests of potential partners and your own
Resolving conflicts and handling challenging positions

Kursavgift: € 890. Reise og opphold kommer i tillegg.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!