Kurs og workshops

TFL SeriesLab - Talents

Dramaserier, manusutvikling

TorinoFilmLab (TFL) å søke etter og utvikle toppsjiktet av nye talenter innen manusutvikling for tv-drama og serier. Kurset skal gi deltakerne praktisk erfaring med å arbeide sammen i skriverom, under veiledning av profilerte manuskonsulenter.

Programmet søker å ha deltakere med ulik bakgrunn og erfaring, og skal ha et spesielt fokus på underrepresenterte grupper og minoriteter. Målet for TFL er å utvikle nye talenter og unike stemmer, og sette disse i kontakt med sentrale aktører i bransjen.

Fem deltakere utvelges til et fem måneders utviklingsprogram, hvor deltakerne jobber sammen på et spesifikt prosjekt valgt ut av TFL. Programmet består av 3 × 5-dagers workshops med noen online workshops innimellom. I løpet av programmet skal deltakerne gjennomgå prosessen med å utvikle et serie-konsept, inkludert mini-bible og manus til en pilot. Deltakerne vil få konkret og praktisk erfaring med å arbeide i skriverom og jobbe i team for å utvikle en serie. Utviklingsløpet avsluttes med at gruppen presenterer prosjektet live på et sentralt marked for TV-drama i 2024 (sted tba).

Samlinger
Workshop: medio september 2023 (Georgia)
Workshop: medio november (Belgia)
Workshop, presentasjon og møter: tidlig 2024 (sted TBA)

Deltakeravgift: 1 500 euro som i tillegg til kurset inkluderer opphold og måltider under workshopene. Reisene må dekkes av den enkelte deltaker.

Søknadsfrist: 31/03/23 kl. 12.00

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!