Kurs og workshops

TFL SeriesLab - Talents

Dramaserier

TorinoFilmLab (TFL) ønsker med dette nye programmet å utvikle toppsjiktet av nye talenter innen manusutvikling for tv-drama og serier. Kurset skal gi deltakerne hands on erfaring med å arbeide sammen i skriverom, under veiledning av profilerte manuskonsulenter.

Programmet søker å ha deltakere med ulik bakgrunn og erfaring, og skal ha et spesielt fokus på underrepresenterte grupper og minoriteter. Målet for TFL er å utvikle nye talenter og unike stemmer, og sette disse i kontakt med sentrale aktører i bransjen.

Programmet er en totrinns rakett, hvor TFL først vil plukke ut inntil 10 deltakere til en todagers (fysisk) forberedende workshop i mars, med foredrag og aktiviteter som skal inspirere og heve kompetansen hos deltakerne. Etter dette vil TFL invitere fem deltakere som går videre til et fem måneders utviklingsprogram, hvor deltakerne jobber sammen på et spesifikt prosjekt valgt ut av TFL. Det videre programmet består av to firedagers (fysiske) workshops i mai og oktober, og minimum tre online workshop innenfor perioden mars til oktober (en av de finner sted i august). I løpet av programmet skal deltakerne følge løpet fra utvikling av konsept til et førsteutkast til manus. Deltakerne vil få konkret og hands on erfaring med å arbeide i skriverom og jobbe i team for å utvikle en serie. Utviklingsløpet avsluttes med at gruppen presenterer prosjektet live på et sentralt marked for TV-drama i 2023 (sted tba).

Samlinger
Preparatory Workshop: 18th – 21st March (Erfurt – Germany)
Workshop: 8th – 13th June 2022 (Halle – Germany)
Online workshop: August 2022 (online)
Workshop: mid-October 2022 (Rome – Italy)
NB: Med forbehold om endringer pga Covid-19

Deltakeravgift: 500 euro for forberedende workshop, deretter 1000 euro for 5 måneders program.

Søknadsfrist: 31/01/22 KL 12.00

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!