Kurs og workshops

TFL ScriptLab

Manusutvikling

Søk innen 06.11.23

Les mer om TFL ScriptLab

TFL ScriptLab er rettet mot manusforfattere, regissører og skrivende team som er i tidlig utvikling av et fiksjonsprosjekt i spillefilmformatet, både originalskrevne historier og adaptasjoner.

ScriptLab består av tre ukeslange workshops og to online moduler som skjer innenfor i perioden april – november 2024. Kurset følger prosjektets utvikling over ni måneder og tilbyr veiledning, gruppearbeid og mentorvirksomhet underveis. 20 prosjekter velges ut til å delta, og fordeles i 5 grupper som veiledes av erfarne manuskonsulenter. Prosjektene er vanligvis på treatment stadiet ved oppstart, og gjennom året blir prosjektene utviklet gjennom veiledning, kreative samtaler og tilbakemeldinger både fra manuskonsulentene og de andre deltakerne. I løpet av kurset vil de fleste prosjektene nå et første eller andre utkast til manus. Kurset avsluttes ved Torino Meeting Event i november, hvor deltakerne presenterer sine prosjekter for utvalgte distributører, salgsagenter og andre relevante bransjeaktører.

Kursdatoer og sted:
1. modul: 6. – 12. april 2024 (fysisk)
2. modul: 13. – 20. juni 2024 (fysisk)
3. modul: 9. – 13. september 2024 (online)
4. modul: 28. okt. – 1. nov. 2024 ( online)
5. modul & TFL Meeting Event: slutten av november 2024, datoer TBC (fysisk – Torino, Italia)

Deltakeravgift: € 2 500, inkluderer kursavgift, overnatting og enkelte måltider. Reise kommer i tillegg.

Søknadsfrist: 6. nov. 2023 kl. 16 CET.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!