Kurs og workshops

TFL ScriptLab

Manusutvikling
Søk innen 01/10/21

Les mer om TFL ScriptLab

TFL ScriptLab er rettet mot manusforfattere, regissører og skrivende team som er i tidlig utvikling av et fiksjonsprosjekt i spillefilmformatet, både originalskrevne historier og adaptasjoner. For 2022 er det et spesielt ønske om prosjekter innen komediesjangeren.

ScriptLab består av to ukeslange workshops (Helsinki i juni og Torino i november) og tre online moduler (mars, september, oktober/november) som skjer innenfor i perioden mars – november 2022. Kurset følger prosjektets utvikling over ni måneder og tilbyr veiledning, gruppearbeid og mentorvirksomhet underveis. 20 prosjekter velges ut til å delta, og fordeles i 5 grupper som veiledes av erfarne manuskonsulenter. Prosjektene er vanligvis på treatment stadiet ved oppstart, og gjennom året blir prosjektene utviklet gjennom veiledning, kreative samtaler og tilbakemeldinger både fra manuskonsulentene og de andre deltakerne. I løpet av kurset vil de fleste prosjektene nå et første eller andre utkast til manus. Kurset avsluttes ved Torino Meeting Event i november, hvor deltakerne presenterer sine prosjekter for utvalgte distributører, salgsagenter og andre relevante bransjeaktører.

Deltakeravgift: € 2 500, inkluderer kursavgift, overnatting og enkelte måltider. Reise kommer i tillegg.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!