Kurs og workshops

TFL Green Film Lab

Grønn filmproduksjon
Søk innen 25/03/22

Les mer om Green Film Lab

Green Film Lab er et tre dagers kurs i grønn filmproduksjon. Kurset har en praktisk tilnærming, hvor man gjennom å studere beste praksis får innblikk i ulike valg og verktøy man kan benytte for å skape en bærekraftig filmproduksjon. Kurset ser på flere områder innen produksjon: energisparing, transport, overnatting, catering, dekorering, avfallshåndtering, resirkulering og kommunikasjon.

Green Film Lab retter seg mot produsenter, bærekraftsansvarlige/ green managers og andre som ønsker å øke sin kunnskap og kompetanse innen bærekraft og grønn filmproduksjon. Du kan delta med eller uten prosjekt.

Programmet består av både presentasjoner/foredrag og gruppearbeid, hvor man arbeider med grønn strategi for konkrete prosjekter. Det legges også opp til en samling online på et senere tidspunkt, hvor deltakerne kan legge frem strategier for sine egne prosjekter før de går i produksjon.

Kursavgift:
Team med prosjekt: 500 euro for 2 personer
Deltaker uten prosjekt: 150 euro per pers

Kursavgiften dekker faglig innhold, overnatting og noen måltider. Reise kommer i tillegg.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!