Kurs og workshops

Serial Eyes

Manusutvikling / serier

Søk innen 08.04.24

Les mer om Serial Eyes

Serial Eyes er et 8-måneder fulltidsprogram som fokuserer på manusutvikling og produksjon innen serieformatet. Kurset arrangeres av DFFB – Det Tyske Film & TV akademiet, i samarbeid med Medienboard Berlin-Brandenburg, Sky Germany, VIS, Atlantique, Dynamic, Real Film, og Big Light Productions.

Kurset retter seg mot europeiske manusforfattere og serieskapere med minimum 1-3 års erfaring. Deltakerne bør ha skrevet minimum 1-2 episoder for serier, samt en anbefaling/attest fra en produsent eller kringkaster/plattform.

Søkere må sende inn CV, motivasjonsbrev, ideer til 2 nye prosjekter som kan videreutvikles i løpet av kurset, manus til en serie, samt en kort analyse av en serie.

Tolv deltakere blir valgt ut basert på innsendt materiale, og under kurset får deltakerne veiledning og opplæring av internasjonale eksperter. Målet er å skape en ny generasjon europeiske serieskapere med nye ideer og metoder som er en del av et europeisk og internasjonalt nettverk. Alle deltakere utvikler en egen pilot og et gruppeprosjekt i løpet av kursprogrammet.

Serial Eyes foregår fra september til mai, og undervisningen skjer i Berlin på DFFB. I tillegg arrangeres det studieturer til minst en annen europeisk by og Series Mania i Lille. Deltakerne forplikter seg til å delta full tid under hele programmet.

Kursavgift: € 4 500 som dekker workshop og reise/overnatting ifm. studieturer, nødvendige akkrediteringer, samt offentlig transport i Berlin.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!