Kurs og workshops

MFI Script 2 Film

Manusutvikling
Søk innen 20/03/20

Les mer – MFI Script 2 Film

Mediterranean Film Institute arrangerer MFI, et manus og prosjektutviklingskurs over en periode på 6 måneder. Kurset består av to samlinger på de greske øyene Nisyros (22. juni- 4. juli) og Rhodos (11.- 18. oktober), påfølgende on-line veiledning i august/september og desember, samt en siste samling under Berlinalen i februar 2021.

Kurset består av gruppearbeid, Q&As, case studier og individuell veiledning av internasjonale eksperter og bransjefolk. Målet er å utvikle manus fra første utkast til produksjonsklar versjon gjennom en arbeidsprosess som fokuserer på manusanalyse, versjonering og omskriving. Målet er å maksimere historiens kunstneriske verdi og samtidig produsere solide manus med sterk dramatisk effekt. En annen målsetning er å hjelpe deltakerne med å effektivisere utviklingsprosessen. (presentasjon, pitching, finansiering og produksjonsplanlegging).

Et utvalg av prosjektene vil presenteres på European Co-production Forum – Crossroads – under Thessaloniki International Film Festival (november 2018). Ett prosjekt blir også valgt ut til å presenteres under The Sofia Meetings Co-production Forum under Sofia International Film Festival i mars.

Kursavgift: € 2000 for manusforfattere, medforfattere, regissører og € 1500 for produsenter for første samling og € 500 for andre samling.
Kursavgiften inkluderer overnatting og måltider.

Søknadsfrist var 26. mars 2018 for deltakere med prosjekt. For deltakere uten prosjekt var søknadsfristen 20. april 2018.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!