Kurs og workshops

FRAME Mentoring

Arkiv / digitalisering

Søk innen 15.03.23

Les mer om FRAME Mentoring

FRAME Mentoring er et 6-måneders mentorprogram i regi av Institut National de l’Audiovisuel (INA) for yngre fagfolk med mindre enn 5 års erfaring innen feltet audiovisuell kulturarv. Søkere bør jobbe med et prosjekt som skal lanseres innen kort tid, f.eks. innenfor områdene digitalisering, restaurering, rettighetsklarering etc. Formålet med programmet er å bidra til karriereutvikling eller veilede søkeren ifm implementeringen av prosjektet.

Mentorprogrammet inkluderer:

  • månedlig oppfølging med mentor og andre eksperter, juni-des. 2023, online
  • faglig fordypning i to uker hos INA eller på mentorens arbeidssted, høsten 2023
  • akkreditering til neste FIAT/IFTA World Conference i Locarno (Sveits), 17.-20. oktober 2023

Alle utgifter dekkes av programmets stipendordning.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!