Kurs og workshops

FRAME Basics

Arkiv / digitalisering

Søk innen 07.04.24

Les mer om FRAME Basics

FRAME Basics arrangeres av Institut National de l’Audiovisuel (INA) og retter seg mot nybegynnere eller personer med liten erfaring innen feltet audiovisuelle arkiver. Opplæringsprogrammet vil ta for seg hele prosessen med arkivering av audiovisuelt innhold. Fra bevaring, digitalisering og dokumentering til tilgjengeliggjøring, gjenbruk og promotering. Det vil fokusere på grunnleggende kunnskaper og ferdigheter nødvendig for fagfolk som jobber for og med forvaltning av audiovisuelle samlinger.

Undervisningen vil foregå online i løpet av 6 halve dager, i to deler:

  1. del: 12.-14. juni 2024
  2. del: 19.-21. juni 2024

Kursavgift: € 500

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!