Kurs og workshops

European Showrunner Training

Ledelse / dramaserier

Søk innen 03.04.23

Mer om European Showrunner Training

European Showrunner Training er et 6 måneders kursopplegg og mentorprogram for 12 erfarne serieforfattere. Programmet er designet for å gi deltakerne muligheten til å tilegne seg og finjustere nødvendige egenskaper i den krevende rollen som showrunner. Det forventes at deltakerne har vesentlig erfaring med manusarbeid og skriverom.

Opplegget består av både fysiske og digitale seminarer og en-til-en veiledningsmøter med mentor. Programmets formål er å støtte deltakerne i arbeidet med å utvikle det nødvendige tankesettet og den selvbevisstheten som kreves for å bli en suksessfull showrunner i Europa.

Noen av emnene er:

  • Creative Leadership
  • Head Writing, Producing, Directiing, Editing
  • Social Impact – On and Off Screen

Kursdato og sted:
Programmet varer i 6 måneder og har oppstart 11. juni 2023. De fysiske samlingene blir i Køln, Tyskland.

Deltakeravgift:
€ 1 500 – inkl. kursavgift og måltider under de fysiske samlingene
€ 2 500 – inkl. kursavgift, overnatting og måltider under de fysiske samlingene (8 dager totalt)
Reise dekkes av den enkelte deltaker.

Søknadsfrist: 3. april 2023

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!