Kurs og workshops

EsoDoc - European Social Documentary

Dokumentarfilm
Søk innen 08/02/19

Mer om EsoDoc

ESoDoc arrangeres av ZeLIG School for Documentary og er et prosjektbasert kurs som består av tre ukes-lange samlinger i løpet av en 6 måneders periode.

ESoDoc fokuserer på nye metoder for produksjon, finansiering og distribusjon av dokumentarfilmer som omhandler sosiale temaer. Det legges også vekt på å engasjere publikum gjennom bruk av ulike plattformer for å maksimere prosjektets rekkevidde.

Kurset passer for dokumentarprodusenter, regissører eller forfattere med dokumentert erfaring. Kurset er også åpent for søknader fra medarbeidere i humanitære organisasjoner og aktører innenfor nye medier. Det er i 2018 mulig å søke både med og uten prosjekt.

Kurssted og dato for 2019:

Tromsø, Norge 7 – 13. mai 2019
Bolzano, Italia 14 – 20. juli 2018
Siste modul – TBC

Kursavgift: 1500 €, inkluderer overnatting og måltider. reise dekkes av deltaker.

For påmelding og mer informasjon: www.esodoc.eu

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!