Kurs og workshops

EsoDoc - European Social Documentary

Dokumentarfilm

Søk innen 09.02.24

Les mer om EsoDoc.

ESoDoc arrangeres av ZeLIG School for Documentary og er et prosjektbasert kurs i fire faser. Det består av tre online samlinger og to ukes-lange samlinger i løpet av en 8 måneders periode.

ESoDoc fokuserer på nye metoder for produksjon, finansiering og distribusjon av dokumentarfilmer som omhandler sosiale og politiske temaer, klima og miljø, demokrati og menneskerettigheter. Det legges også vekt på å engasjere publikum gjennom bruk av ulike plattformer for å maksimere prosjektets rekkevidde.

Kurset passer for dokumentarprodusenter, regissører eller forfattere med dokumentert erfaring og som er villig til å dedikere tid og engasjement i å utvikle potensialet i sitt prosjekt. Kurset er også åpent for søknader fra andre profesjonelle innen media, så som journalister, programmerere og aktører innenfor nye medier.

Samlinger:

  1. fase: Opening: 13.-20 juni, Syd-Tyrol
  2. fase: Consolidation: medio august, online
  3. fase: Pitching: oktober, online og Vilnius
  4. fase: Follow-up: fra november, online

Kursavgift: € 1 800, inkluderer overnatting og måltider. Reise dekkes av deltaker.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!