Kurs og workshops

EPI: eTraining (online)

Administrasjon/ ledelse/ jus
Løpende

Nettside EPI

The Erich Pommer Institute (EPI) er en av de ledende etterutdanningsinstitusjonene i Europa, og en velrennomert aktør og tenketank for filmindustrien. EPI har ekspertise innen medielovgivning, jus og digital distribusjon.

EPI tilbyr etterutdanning og kurs i Berlin og Munchen, men har også en rekke online kurs.

Online kurs
The Art of Negotiation
Clearing Rights for Film & TV
European Co-Production
Storytelling for TV Drama

EPI tilbyr også kortere forelesningsrekker online. For full oversikt over tilbudet se EPI,

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!