Kurs og workshops

EPI: eTraining (online)

Administrasjon / ledelse / jus

Ingen søknadsfrist

Les mer om eTraining på EPI

The Erich Pommer Institute (EPI) er en av de ledende etterutdanningsinstitusjonene i Europa, og en velrennomert aktør og tenketank for filmindustrien. EPI har ekspertise innen medielovgivning, jus og digital distribusjon.

EPI tilbyr etterutdanning og kurs i Berlin, München og online, men har også kortere forelesningsrekker online som kan tas når det passer deg.

eTraining
Green Production
Change Management in Film and TV
The Art of Pitching
Agile Innovation Management
Storytelling for TV Drama
The Art of Negotiation
European Co-Production
Key Agreements for Film and TV
Clearing Rights for Film & TV
Storytelling – The Collaborative Model

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!