Kurs og workshops

EPI: Digital Production Essentials

Digital produksjon

Søk innen 28.06.23

Les mer på EPI

The Erich Pommer Institute (EPI) er en av de ledende etterutdanningsinstitusjonene i Europa, og en velrennomert aktør og tenketank for filmindustrien.

Utviklingen av digitale produksjonsteknologier og innovasjonen innen virtuell produksjon og visuelle effekter, gjør at det store flertallet av film- og TV-produksjoner i dag skapes i digital arbeidsflyt. Planleggingen av slik produksjon og etterarbeid bør starte allerede tidlig i utviklingsfasen.

Digital Production Essentials tilbyr deltakerne grunnleggende innsikt i teknologiene og prosessene knyttet til digital produksjon av et audiovisuelt prosjekt, samt praktiske råd om implementering og hvordan dra nytte av digitale arbeidsflyter på ulike stadier av produksjonen. I tillegg til det teoretiske og praktiske arbeidet i gruppen, vil et besøk til digitale produksjonsfasiliteter i Berlin gi deltakerne mulighet til å se teknologien i bruk og stille spørsmål

Temaer

  • Overview of digital production terms and technologies
  • Cutting-edge case studies
  • Digital production process, pipelines and planning
  • Digital production roadmap
  • Calculating the budget for different VFX models
  • Tax incentives and other financing models for VFX and postproduction
  • Legal aspects and issues of digital production and postproduction

Kursavgift: € 690. Avgiften dekker måltider, reise og opphold dekkes av den enkelte deltaker.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!