Kurs og workshops

EPI: Compact Seminars (online)

Produksjon / Jus / Grønn strategi

Løpende påmelding

Les mer på EPI

The Erich Pommer Institute (EPI) er en av de ledende etterutdanningsinstitusjonene i Europa, og en velrennomert aktør og tenketank for filmindustrien. EPI har ekspertise innen medielovgivning, jus og digital distribusjon.

EPI tilbyr etterutdanning og kurs i Berlin, München, men har også kompakte seminarer online:
9. mai 2023: Introduction to Virtual Production Kursavgift: € 50
16. juni 2023: AI: Ethics and Legal Aspects Kursavgift: € 50
19. september 2023: Greening the Industry Kursavgift: € 50

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!