Kurs og workshops

EAVE Ties That Bind

Film

Utvikling og co-produksjon

Søk innen 14/02/19

Les mer på EAVE

Ties That Bind – 11th edition

Eave Ties That Bind retter seg mot erfarne europeiske og asiatiske produsenter som ønsker å jobbe med co-produksjon mellom de to kontinentene. 10 produsenter med spillefilm eller dramaserie i utvikling velges ut til å delta i workshopen. Deltakerne får kursing av velrennomerte bransjeaktører fra begge kontinenter, og får møte salgsagenter, filmfond og potensiele co-produsenter fra begge kontinenter. Det faglige innholdet fokuserer på manusutvikling, markedsføring og distribusjon, og juridiske aspekter og erfaringer knyttet til co-produksjon mellom de to kontinentene.

Ties That Bind 2019:
Workshop 1: 29. april 2019 under Udine Far East Film Festival, Italia
Workshop 2: I siste del av november 2019 under Southeast Asian Film Financing Forum, Singapore

Kurset er også åpent for inntil fem andre deltakere som kan arbeide innen bransjen: distribusjon, salgsagenter, festivaler eller filmfond.

Deltakeravgift: Kurset er gratis for de som blir tatt ut.
Gratis opphold, men deltakerne må selv dekke reise og noen måltider.

Søknadsfrist: 31. januar 2019

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!