Kurs og workshops

EAVE Ties That Bind

Co-produksjon, Asia

Søk innen 23.07.24

Les mer på EAVE.

EAVE Ties That Bind Asia-Europe Co-production Workshop retter seg mot erfarne europeiske og asiatiske produsenter som ønsker å jobbe med co-produksjon mellom de to kontinentene. 10 produsenter med spillefilm, animasjonsfilm eller dramaserie i utvikling velges ut til å delta i workshopen. Deltakerne får kursing av velrennomerte bransjeaktører fra begge kontinenter, og får møte salgsagenter, filmfond og potensielle co-produsenter fra begge kontinenter. Det faglige innholdet fokuserer på manusutvikling, markedsføring og distribusjon, og juridiske aspekter og erfaringer knyttet til co-produksjon mellom de to kontinentene.

Ties That Bind 2024:

  1. Workshop 3.-8. november 2024 – TCCF – Taiwan Creative Content Fest (Taipei, Taiwan)
  2. Workshop 27. april-1. mai 2024 – Udine Far East Film Festival & FOCUS ASIA (Udine, Italia)

Kurset er også åpent for inntil fem andre europeiske deltakere med interesse for å jobbe med Asia, f.eks. fra: distribusjon, salgsagenter, festivaler eller filmfond. Alternativt, europeiske produsenter som ønsker å fokusere på karriereutvikling.

Deltakeravgift:
For deltakere med fokus på prosjektutvikling: € 600 (tillegg for for deltakelse av prosjektets regissør: € 200)
For deltakere med fokus på karriereutvikling: € 400

Avgiften inkluderer kursavgift, opphold og måltider. Deltakerne må selv dekke reiseutgifter.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!