Kurs og workshops

EAVE Ties That Bind

Utvikling og co-produksjon
Søk innen 03/09/21

Les mer på EAVE

Eave Ties That Bind retter seg mot erfarne europeiske og asiatiske produsenter som ønsker å jobbe med co-produksjon mellom de to kontinentene. 10 produsenter med spillefilm eller dramaserie i utvikling velges ut til å delta i workshopen. Deltakerne får kursing av velrennomerte bransjeaktører fra begge kontinenter, og får møte salgsagenter, filmfond og potensiele co-produsenter fra begge kontinenter. Det faglige innholdet fokuserer på manusutvikling, markedsføring og distribusjon, og juridiske aspekter og erfaringer knyttet til co-produksjon mellom de to kontinentene.

Ties That Bind 2021:
Workshop 1: November/desember 2021 – Southeast Asian Film Financing (SAFF) Forum & Asia TV Forum & Market (Singapore)
Workshop 2: Mai 2022 – Udine Far East Film Festival & FOCUS ASIA (Udine, Italia)

Kurset er også åpent for inntil fem andre deltakere som kan arbeide innen bransjen: distribusjon, salgsagenter, festivaler eller filmfond.

Deltakeravgift: Kurset er gratis for de som blir tatt ut.
Gratis opphold, men deltakerne må selv dekke reise og noen måltider.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!