Kurs og workshops

EAVE Marketing Workshop

Markedsføring
Søk innen 19/07/22

Les mer på EAVE

EAVE Film Marketing Workshop er et 5-dagers intensivkurs for produsenter og distributører som fokuserer på markedsføring av prosjekter under utvikling, produksjon, distribusjon og lansering.

Deltakerne lærer hvordan de utvikler en markedsplan og en internasjonal salgsstrategi. Man skal få en innsikt og forståelse av salgs- og distribusjonsavtaler, digital markedsføring, produksjon av trailer og promo reels og bruk av moderne markedsføringsteknikker, sosiale medier, publikumsutvikling og ny teknologi. EAVE Film Marketing Workshop belyser alle sidene av markedsføringen av et prosjekt og er laget for å hjelpe deltakerne med deres egne prosjekter, med hovedfokus på digitale løsninger og kostnadseffektive måter å markedsføre prosjektene på. Det er mulig å søke om å delta både med og uten prosjekt.

Kursavgift:
€ 2.000 med prosjekt/ € 1600 uten prosjekt (inkl overnatting og måltider).

For medlemmer av EAVE Producers, Film Finance Forum og EAVE+:
€ 1.7000 med prosjekt/ € 1.300 uten prosjekt.
For medlemmer av Europa International, Europa Distribution, CICAE og EUROVOD:
€ 1.700 med prosjekt/ € 1.300 uten prosjekt.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!