Kurs og workshops

dok.incubator

Dokumentarfilm, utvikling

Neste søknadsfrist januar 2024

Les mer på dok.incubator

Dok.incubator er et kurs som tar for seg dokumentarfilmer i tidlig klippe-fase, kurset retter seg mot klippere, regissører og produsenter og følger filmen gjennom hele etterarbeidsfasen.

Dok.incubator ønsker å inspirere deltakerne til å tenke på nye måter i forhold til internasjonal lansering, distribusjon, markedsføring og interaktivitet med publikum. Kurset kombinerer praktiske øvelser og individuell oppfølging av prosjekter og blant ekspertene finnes både filmfaglige eksperter og salgsagenter, distributører, PR rådgivere og representanter for nye medier.

Kursmoduler:

  1. Rough Cut – Fokuserer på første klipp, filmens internasjonale potensial og utvikling av strategier for lansering og distribusjon, april
  2. Fine Cut – Hjelper deltakerne med å ferdigstille filmen, få på plass den narrative strukturen, bearbeide feedback fra profesjonelle filmskapere og utvikle detaljerte PR og distribusjonsstrategier, juni
  3. Near Picture Lock – Ferdigstilling av filmen og forberedelse av presentasjonsmateriale. Prosjektet presenteres under “dok.incubator preview” for inviterte bransjefolk, etterfulgt av nettverksbygging og møter med europeiske kringkastere, salgsagenter, festivalprogrammerere og distributører, oktober

Kursavgift: € 9 800 pr. team (regissør, produsent og klipper). Kursavgiften dekker overnatting, måltider og leiekostnader for klipperom og teknisk utstyr.

Søknadsfrist: 26. januar 2023. Søk før 15. januar for å slippe søknadsgebyr.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!