Kurs og workshops

dok.incubator

Dokumentarfilm
Januar 2019

Les mer på dok.incubator

Dok.incubator er et kurs som tar for seg dokumentarfilmer i tidlig klippe-fase, kurset retter seg mot klippere, regissører og produsenter og følger filmen gjennom hele etterarbeidsfasen. Dok.incubator ønsker å inspirere deltakerne til å tenke på nye måter i forhold til internasjonal lansering, distribusjon, markedsføring og interaktivitet med publikum. Kurset kombinerer praktiske øvelser og individuell oppfølging av prosjekter og blant ekspertene finnes både filmfaglige eksperter og salgsagenter, distributører, PR rådgivere og representanter for nye medier.

Kursdato og sted:

1. samling: Tsjekkia, april 2018
Rough Cut – Fokuserer på første klipp, filmens internasjonale potensial og utvikling av strategier for lansering og distribusjon.
2. samling: Slovakia, juni 2018
Fine Cut – Hjelper deltakerne med å ferdigstille filmen, få på plass den narrative strukturen, bearbeide feedback fra profesjonelle filmskapere og utvikle detaljerte PR og distribusjonsstrategier.
3. samling: Sverige, september 2018

Near Picture Lock – Presentasjon av filmene under Nordisk Panorama, samt møter med europeiske kringkastere, salgsagenter, festivalprogrammerere og distributører.

Kursavgift: 5500€ for tre ukes-lange workshops for hele teamet (regissør, produsent og klipper) Kursavgiften dekker overnatting og de fleste måltider, men ikke reise.

Søknadsfristen for dok.incubator 2018 var 31. januar 2018.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!