Kurs og workshops

CPH:LAB

Dokumentarfilm/ utvikling
Søk innen 28/06/20

Les mer om CPH:LAB

CPH:LAB er et online utviklingsprogram i regi av CPH:DOX som skal fremme kreativt vågemot og nye fortellerformer innen dokumentarfilm. Programmet ønsker visjonære og grensesprende prosjekter, som finner samarbeidsformer og -partnere på tvers av fagfelt, sektorer, kulturer og landegrenser.

Som en konsekvens av Covid-19 og de altomgripende endringene i film- og medielandskapet og i verden generelt, er CPH:LAB videreutviklet og lanseres i 2020 i ny drakt. For 2020/2021 søker CPH:LAB etter prosjekter med tema Protopia, et begrep først lansert av den amerikanske futuristen Kevin Kelly. Siden Utopia er en perfekt og urealistisk verden og Dystopia er et destruktivt og ikke-farbart samfunn, er Protopia derimot et realistisk løsning et sted midt imellom – et proaktivt samfunn hvor vi søker en forbedret og bærekraftig tilværelse i stadig positiv utvikling, fremfor en perfekt verden.

Målgruppen for CPH:LAB er filmskapere, historiefortellere og kreative designere og utviklere som ønsker å utforske og utvikle dokumentarfilmen som sjanger og nå ut til et publikum på nye måter, gjennom ny teknologi, nye plattformer og nye formater. Man søker seg til workshopen som et kreativt team, enten med et prosjekt i utvikling eller produksjon. Det er plass til 6 immersive eller interaktive kreative dokumentarprosjekter og inntil 15 deltakere. Lab’en vil fokusere på plattform(er), historieutvikling, fjernproduksjon, publikumsutvikling, impact og og outreach, samt alternative løsninger for distribusjon.

Utviklings- og produksjonslaben vil foregå online i perioden september 2020 til januar 2021, samt under CPH:DOX i København 23.-25. mars 2021. Prosjektet vil premiere både digitalt og fysisk (hvis mulig) ved Inter:Active Exhibition ved CPH:DOX, mars 2021.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!