Kurs og workshops

CPH:LAB

Dokumentarfilm/ utvikling
Søk innen 06/07/21

Les mer om CPH:LAB

CPH:LAB er et online utviklingsprogram i regi av CPH:DOX som skal fremme kreativt vågemot og nye fortellerformer innen dokumentarfilm. Programmet ønsker visjonære og grensesprende prosjekter, som finner samarbeidsformer og -partnere på tvers av fagfelt, sektorer, kulturer og landegrenser.

Som en konsekvens av Covid-19 og de altomgripende endringene i film- og medielandskapet og i verden generelt, er CPH:LAB videreutviklet og ble lansert i 2020 i ny drakt. For 2021/2022 søker CPH:LAB etter prosjekter med tema Transformation: We are living through a period of unprecedented transformation. Our values have been changed by the pandemic: we are reevaluating our priorities and reconsidering our impact on society and the environment. The lockdowns have given us a chance to change. Pre-Covid we had already started to buy fewer things and have more experiences. But people now want those experiences to be transformative. So this is our challenge for the coming CPH:LAB: how will the work you create reflect the desire for transformations that we are all now seeking?

Målgruppen for CPH:LAB er filmskapere, historiefortellere og kreative designere og utviklere som ønsker å utforske og utvikle dokumentarfilmen som sjanger og nå ut til et publikum på nye måter, gjennom ny teknologi, nye plattformer og nye formater. Man søker seg til workshopen som et kreativt team, enten med et prosjekt i utvikling eller produksjon. Det er plass til 6 immersive eller interaktive kreative dokumentarprosjekter og inntil 15 deltakere. Lab’en vil fokusere på plattform(er), historieutvikling, fjernproduksjon, publikumsutvikling, impact og og outreach, samt alternative løsninger for distribusjon.

Utviklings- og produksjonslaben vil foregå online i perioden oktober 2021 til januar 2022, samt under CPH:DOX i København 23. mars – 1. april 2022.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!