Kurs og workshops

CEE Animation Workshop

Animasjon
Søk innen 23/11/20

Les mer om CEE Animation

CEE Animation Workshop er et utviklingsprogram for filmskapere som jobber innenfor animasjon og hybridvarianter av animasjon (kortfilm, langfilm, serier o.a som inneholder minst 50% animasjon). Programmet har fokus på videreutvikling av egne ferdigheter innen ulike områder: manus- og prosjektutvikling, pitchetrening, finansiering og co-produksjon, salg og markedsføring, samt fokus på nettverk og samarbeid mellom produsenter og deres kreative team.

Samlingene i 2021 vil foregå online. Det er åpning for at en av samlingene skjer fysisk dersom det er mulig å ivareta smittevernshensyn.

Kursavgift:
Produsent + 1 fra kreativt team med prosjekt i utvikling: € 2700
Deltaker uten prosjekt: € 1800
Deltakeravgiften dekker faglig innhold og online veiledning. Reise kommer i tillegg.

CEE Animation Workshop er åpent for deltakere fra land som defineres som lavkapasitetsland innen kursdelen av MEDIA-programmet: Norge, Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Georgia, Hellas, Ungarn, Iceland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tunisia, Ukraina.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!