Kurs og workshops

CEE Animation Workshop

Animasjon
Søk innen 22/11/21

Les mer om CEE Animation

CEE Animation Workshop er et utviklingsprogram for filmskapere som jobber innenfor animasjon og hybridvarianter av animasjon (kortfilm, langfilm, serier o.a som inneholder minst 50% animasjon). Programmet har fokus på videreutvikling av egne ferdigheter innen ulike områder: manus- og prosjektutvikling, pitchetrening, finansiering og co-produksjon, salg og markedsføring, samt fokus på nettverk og samarbeid mellom produsenter og deres kreative team.

I 2022 vil CEE Animation Workshop foregå med 3 samlinger online (februar, april, november) og en fysisk samling i Polen (august).

Kursavgift:
Produsent + 1 fra kreativt team med prosjekt i utvikling: € 2700
Deltaker uten prosjekt: € 1800

Deltakeravgiften dekker faglig innhold og online veiledning. Reise kommer i tillegg.

CEE Animation Workshop er åpent for deltakere fra land som defineres som lavkapasitetsland* innen kursdelen av MEDIA-programmet. Norge er ikke et lavkapasitetsland, med norske deltakere kan søke dersom prosjektet har en tydelig link til regionen gjennom for eks avtale om co-produksjon med et lavkapasitetsland.

*Lavkapasitetsland defineres i MEDIA-programmet som:
Gruppe A: Tsjekkia, Estland, Romania, Kroatia, Hellas, Portugal, Polen
Gruppe B: Bulgaria, Luxembourg, Slovenia, Litauen, Slovakia, Ungarn, Latvia, Kypros, Malta

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!