Kurs og workshops

CEE Animation Workshop

Animasjon

Søk innen 28/10/22

Les mer om CEE Animation

CEE Animation Workshop er et utviklingsprogram, i første rekke, for manusforfattere og produsenter som jobber innenfor animasjon og hybridvarianter av animasjon (kortfilm, langfilm, serier, XR o.a som inneholder minst 50% animasjon). Programmet går over ett år og har fokus på videreutvikling av egne ferdigheter innen ulike områder: manus- og prosjektutvikling, pitchetrening, finansiering og co-produksjon, salg og markedsføring, samt fokus på nettverk og samarbeid mellom produsenter og deres kreative team.

I 2023 vil CEE Animation Workshop består av 4 moduler, hvorav to er online og to fysiske.

Kursdato og sted:
27. feb.-5. mars 2023, Ljubliana, Slovenia
24.-29. april 2023, online
7.-23. aug. 2023, Bratislava, Slovakia
6.-10. november 2023, online

Kursavgift:
Produsent + 1(-2) fra kreativt team med prosjekt i utvikling: € 3000 + konferanseavgift på € 300 pr. fysisk modul pr. pers.
1 deltaker uten prosjekt: € 2000 + konferanseavgift på € 300 pr. fysisk modul

Deltaker- og konferanseavgiften dekker faglig innhold og online veiledning, samt opphold og diett ved fysiske moduler. Reise kommer i tillegg.

CEE Animation Workshop er åpent for deltakere fra alle land innen MEDIA programmet, men det gis forrang til deltakere fra det som defineres som lavkapasitetsland*. Norge er ikke et lavkapasitetsland, men norske deltakere kan søke så lenge de har en tydelig link til eller interesse for å samarbeide med et lavkapasitetsland.

*Lavkapasitetsland defineres i MEDIA-programmet som:
Gruppe A: Tsjekkia, Estland, Romania, Kroatia, Hellas, Portugal, Polen
Gruppe B: Bulgaria, Luxembourg, Slovenia, Litauen, Slovakia, Ungarn, Latvia, Kypros, Malta, Albania, Bosnia og Herzegovina, Georgia, Island, Liechtenstein, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia og Ukraina

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!