Kurs og workshops

CEE Animation Workshop

Animasjon
Søk innen 05/09/19

Les mer om CEE Animation

CEE Animation Workshop er et utviklingsprogram for filmskapere som jobber innenfor animasjon og hybridvarianter av animasjon (kortfilm, langfilm, serier o.a som inneholder minst 50% animasjon). Programmet har fokus på videreutvikling av egne ferdigheter, manus og prosjektutvikling, nettverk mellom produsenter og deres kreative team. Kurset består av tre faglige samlinger, online veiledning og avslutningsvis en pitch som finner sted under CEE Animation Forum. Kursmodulene fokuserer på henholdsvis 1) konsept og manusutvikling 2) finansiering og produksjon 3) salg, distribusjon og markedsføring.

Samlingene 2019/20:
Ljubljana/ Slovenia
Tallin/ Estland
Liberec/ Tsjekkia (med CEE Animation Forum).

Kursavgift:
Produsent + 1 fra kreativt team med prosjekt i utvikling: € 2700
Deltaker uten prosjekt: € 1800
Deltakeravgiften dekker faglig innhold, online veiledning, pitch, overnatting og måltider. Reise kommer i tillegg.

CEE Animation Workshop er åpent for deltakere fra land som defineres som lavkapasitetsland innen kursdelen av MEDIA-programmet: Norge, Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Georgia, Hellas, Ungarn, Iceland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Makedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tunisia, Ukraina.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!