Kurs og workshops

Cartoon - Next

Animasjon

Søk innen 31.01.24

Les mer om Cartoon Next

Cartoon Next er både et seminar og et pitche-event dedikert til nye muligheter skapt av teknologisk innovasjon, nye metoder for innholdskonsumpsjon og nye audiovisuelle formater. Kurset passer for europeiske produsenter som ønsker å utvikle animasjonsprosjekter for distribusjon på ulike plattformer, og IP-eiere som ønsker å bruke animasjon for å utvikle cross-media prosjekter. Både eksisterende og prosjekter i utvikling kan meldes på.

Arrangementet varer i tre dager og fokuserer på to områder:

  • Foredrag ved anerkjente eksperter fra ulike felt fulgt av case-studies, dybdeanalyser og debatter.
  • Produsent-pitcher av prosjekter som fremdeles er i konsept-fasen hvor et tverrfaglig sammensatt panel av internasjonale eksperter gir tilbakemeldinger som kan hjelpe prosjektet videre.

Deltakeravgift: € 400 (€ 300 hvis man deltar uten prosjekt), avgiften dekker enkelte måltider. Reise og opphold kommer i tillegg.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!