Kurs og workshops

Biennale College Cinema

Utvikling

Programmet er utviklet av Biennalen i Venezia og retter seg filmskapere i startfasen av karrieren som ønsker å utvikle og produsere spillefilmer på mikrobudjsett (maks € 200 000 pr. prosjekt). Teamet som søker må bestå av en regissør som jobber med sin første eller andre spillefilm, og en produsent som har laget minst tre audiovisuelle verk, eller en spillefilm/dokumentar som har vært i distribusjon og/eller blitt vist på festivaler.

Biennale College Cinema inviterer 9 internasjonale og 3 italienske prosjekter til utviklingsløpet. Disse annonseres under festivalen i aug./sept. 2023 og skal delta på en workshop i oktober. Fire av prosjektene blir så plukket ut til et videre utviklingsforløp, mottar € 200 000 i tilskudd fra Biennalen som følger opp under produksjonsfasen. Prosjektet blir presentert under neste års festival og mottar oppfølging på internasjonale samproduksjonsmarkeder.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!