Kurs og workshops

APostLab Mentorship Program

Postproduksjon
Søk innen 11/09/22

Les mer om APostLab Mentorship Program

Det nyopprettede programmet er supplement til den årlige workshopen APostLab og består av veiledning over en lengre periode for opptil 6 utvalgte postproduksjonsledere, koordinatorer og juniorer i produksjonsselskapene som tar seg av postproduksjon. Gjennom 6 en-til-en møter med mentorer, samt enkelte gruppesamlinger i løpet av året, er programmet designet for å utruste deltakerne til å bli mer kompetente innen prosjektledelse og sin profesjon, samt å hjelpe dem til å ta neste karrieretrekk. Møtene foregår online.

Programmet tilpasses deltakernes nivå og tar for seg en rekke emner innen postproduksjonsledelse og nøkkelkunnskap innen feltet. Gjennom året med profesjonell veiledning tilbyr programmet jevnlig tilbakemelding og engasjement for deltakerne, det er også designet for å støtte og guide deltakerne i deres karriereambisjoner.

Kursavgift:
€ 400

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!