Kurs og workshops

APostLab

Postproduksjon

Søk innen 31.06.24

Les mer om APostLab

En godt organisert og planlagt postproduksjon kan bidra til at filmprosjektet når sitt fulle potensiale, både kreativt og økonomisk. APostLab er en workshop som fokuserer på å integrere postproduksjon og VFX gjennom hele produksjonsfasen for et filmprosjekt. Deltakerne melder seg på med et internasjonalt film- eller serie prosjekt (fiksjon og dokumentar) i utvikling.

Kurset retter seg mot produsenter og postproduksjonsledere. Under kurset teamer man opp og jobber konkret med sitt prosjekt, med veiledning av produsenter og etterarbeidsprodusenter med lang erfaring og ekspertise. Det veksles mellom gruppearbeid, individuell veiledning og felles forelesninger fra internasjonale eksperter innen emner som VFX, DCP, musikkrettigheter, organisering og arbeidsflyt mm.

Kursavgift:
€ 1 600 for produsenter/ € 1 300 for etterarbeidsprodusenter. Avgiften dekker kurs, opphold, måltider og lokal transport. Reise dekkes av den enkelte deltaker.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!