Kurs og workshops

ACE - Ateliers du Cinéma Européen

Prosjektutvikling

Prosjektutviklingtilbud for produsenter som har en langfilm i manusutvikling.

Søk innen 12/06/19

Les mer om ACE

ACE har som målsetting å hjelpe produsenter å utvikle langfilmprosjekter (for kino) for et internasjonalt publikum. Workshops og samlinger foregår over et år og består av case study-presentasjoner, analyser av det internasjonale markedet og finansieringskilder. Kurset dekker nøkkelområder som manusutvikling, finansiering, distribusjon og markedsføring, og følges opp av årlige “gjenforeningsmøter” for alle tidligere deltakende produsenter, for utveksling av råd og erfaring, og for å øke mulighetene for samproduksjoner.

Deltakere må ha produsert minst en langfilm, og må ha et langfilmprosjekt i utvikling (på manuskriptstadiet). Mellom 16-20 prosjekter velges ut til å delta. Prosjektets utvikling følges gjennom tolv måneder, fra pre-workshop til en ukes workshop og en “monitoring”-periode. Dette er et training-opplegg med tett oppfølging etter behov.

Fire moduler utgjorde kjernen i programmet for 2018/19:
8.-13. oktober 2018: Content Development Workshop, Helsinki,
19-25. november 2018: Financing Strategies Workshop, Praha
1.- 4. april 2019: Business Prospect Workshop, Amsterdam
4.-7. april 2019: ACE Producers Annual Reunion, sted TBA

Kostnad: € 6.000, dekker faglig innhold og overnatting.

For å søke om opptak i ACE, ta kontakt med Al Williams på alwilliams@ace-producers.com.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!