Kurs og workshops

ACE - Ateliers du Cinéma Européen

Prosjektutvikling

Prosjektutviklingtilbud for produsenter som har en langfilm i manusutvikling.

Søk innen 12/06/20

Les mer om ACE

ACE har som målsetting å hjelpe produsenter å utvikle langfilmprosjekter (for kino) for et internasjonalt publikum. Programmet består av workshops og samlinger som foregår over et år og består av case study-presentasjoner, analyser av det internasjonale markedet og finansieringskilder. Kurset dekker nøkkelområder som manusutvikling, finansiering, distribusjon og markedsføring, og følges opp av årlige “gjenforeningsmøter” for alle tidligere deltakende produsenter, for utveksling av råd og erfaring, og for å øke mulighetene for samproduksjoner.

Deltakere må ha produsert minst en langfilm, og må ha et langfilmprosjekt i utvikling (på manuskriptstadiet). Mellom 16-20 prosjekter velges ut til å delta. Prosjektets utvikling følges gjennom tolv måneder, fra pre-workshop til en ukes workshop og en “monitoring”-periode. ACE er et program med tett oppfølging etter behov.

Fire moduler utgjorde kjernen i programmet for 2020/21:
5.-10. oktober 2020: Content Development Workshop
16.-21. november 2020: Financing Strategies Workshop
April 2021, dato TBA: Business Prospect Workshop
Dato TBA: ACE Producers Annual Reunion

Kostnad: € 6.000, dekker faglig innhold og overnatting.

For å søke om opptak i ACE, ta kontakt med Al Williams på alwilliams@ace-producers.com.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!