Kurs og workshops

ACE Producers

Prosjektutvikling
Stengt for påmelding

Les mer om ACE

ACE har som målsetting å hjelpe produsenter å utvikle langfilmprosjekter (for kino) for et internasjonalt publikum. Programmet består av workshops og samlinger som foregår over et år og består av case study-presentasjoner, analyser av det internasjonale markedet og finansieringskilder. Kurset dekker nøkkelområder som manusutvikling, finansiering, distribusjon og markedsføring, og følges opp av årlige “gjenforeningsmøter” for alle tidligere deltakende produsenter, for utveksling av råd og erfaring, og for å øke mulighetene for samproduksjoner.

Deltakere må ha produsert minst en langfilm, og må ha et langfilmprosjekt i utvikling (på manuskriptstadiet). Mellom 16-20 prosjekter velges ut til å delta. Prosjektets utvikling følges gjennom tolv måneder, fra pre-workshop til en ukes workshop og en “monitoring”-periode. ACE er et program med tett oppfølging etter behov.

Fire moduler utgjør kjernen i programmet for 2022/23:
10.-15. oktober 2022: Content Development Workshop, Tromsø, Norge
21.-26. november 2022: Financing Strategies Workshop, Warszawa, Polen
27.-30. mars 2023: Business Prospect Workshop, Amsterdam, Nederland
31.mars -2. april 2023: ACE Producers Annual Reunion, San Sebastian, Spania

Kostnad: € 6.000, dekker faglig innhold og overnatting.

For å søke om opptak i ACE, ta kontakt med Al Williams på alwilliams@ace-producers.com.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!