Kurs og workshops

ACE Producers

Prosjektutvikling

Søk innen 02.05.23

Les mer om ACE

ACE har som målsetting å hjelpe produsenter å utvikle langfilmprosjekter (for kino) for et internasjonalt publikum. Programmet består av workshops og samlinger som foregår over et år og består av case study-presentasjoner, analyser av det internasjonale markedet og finansieringskilder. Kurset dekker nøkkelområder som manusutvikling, finansiering, distribusjon og markedsføring, og følges opp av årlige “gjenforeningsmøter” for alle tidligere deltakende produsenter, for utveksling av råd og erfaring, og for å øke mulighetene for samproduksjoner.

Deltakere må ha produsert minst en langfilm, og må ha et langfilmprosjekt i utvikling (på manuskriptstadiet). 18 prosjekter velges ut til å delta. Prosjektets utvikling følges gjennom tolv måneder, fra pre-workshop til en ukes workshop og en “monitoring”-periode. ACE er et program med tett oppfølging etter behov.

Fire moduler utgjør kjernen i programmet for 2023/24:
8.-14. oktober 2023: Content Development Workshop, Norge
20.-25. november 2023: Financing Strategies Workshop, Warszawa, Polen
15.-18. april 2023: Business Prospects Workshop, Frankrike
19.-21. april 2024: ACE Producers Annual Reunion, Bordeaux, Frankrike

For å søke om opptak i ACE, ta kontakt via: info@ace-producers.com

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!