Kurs og workshops

ACE Producers

Prosjektutvikling
Søk innen 03/05/21

Les mer om ACE

ACE har som målsetting å hjelpe produsenter å utvikle langfilmprosjekter (for kino) for et internasjonalt publikum. Programmet består av workshops og samlinger som foregår over et år og består av case study-presentasjoner, analyser av det internasjonale markedet og finansieringskilder. Kurset dekker nøkkelområder som manusutvikling, finansiering, distribusjon og markedsføring, og følges opp av årlige “gjenforeningsmøter” for alle tidligere deltakende produsenter, for utveksling av råd og erfaring, og for å øke mulighetene for samproduksjoner.

Deltakere må ha produsert minst en langfilm, og må ha et langfilmprosjekt i utvikling (på manuskriptstadiet). Mellom 16-20 prosjekter velges ut til å delta. Prosjektets utvikling følges gjennom tolv måneder, fra pre-workshop til en ukes workshop og en “monitoring”-periode. ACE er et program med tett oppfølging etter behov.

Fire moduler utgjør kjernen i programmet for 2021/22:
4.-9. oktober 2021: Content Development Workshop
15.-20. november 2021: Financing Strategies Workshop
4.-6. april 2022: Business Prospect Workshop
7.-10. april 2022: ACE Producers Annual Reunion

Kostnad: € 6.000, dekker faglig innhold og overnatting.

For å søke om opptak i ACE, ta kontakt med Al Williams på alwilliams@ace-producers.com.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!