Kurs og workshops

ACE Animation Special

Animasjon

Søk innen 05.12.22

Les mer om ACE Animation Special

ACE Animation Special retter seg mot erfarne produsenter som ønsker å videreutvikle sin kunnskap eller fordype seg ytterligere, i det å produsere animasjon i langt format for et internasjonalt publikum (kino, tv, strømming). Kurset har inntil 18 plasser og søkere bør ha et prosjekt (spillefilm/serie) i utvikling, fortrinnsvis i konseptfasen.

Programmet for ACE Animation Special går over 6 dager og består av både case studies, gruppearbeid, en-til-en møter og forelesninger innenfor en rekke sentrale temaer:

  • Story development and defining the rules of the world of your story
  • Visual world building and asset creation
  • International production workflows in multi-country co-productions
  • Financing strategies for films with productions schedules of two years or more
  • Strategically integrating an animation department into an existing (film-) production company
  • The broadcaster’s view – when broadcasters can become involved and what they expect

Kursavgift: € 2.500 (€ 2.250 for medlemmer av ACE). Deltakeravgiften dekker kursinnhold, kost og losji. Reise kommer i tillegg.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!