Nyheter

Young Nordic Producers Club 2024

Er du en fersk produsent kan du nå søke YNPC som går av stabelen i Cannes 16.-19. mai. Søknadsfrist 22. mars.

22. februar 2024
YNPC. Young Nordic Producers Club. Illustrasjon.
YNPC 2024

Young Nordic Producers Club (YNPC) er et nettverk for nye produsenter som enten jobber i et etablert selskap eller har sitt eget nystartede produksjonsselskap. Den veletablerte workshopen som i år arrangeres for 13. gang under filmfestivalen i Cannes har plass til 24 nordiske produsenter.

Programmet fokuser på ulike aspekter ved samproduksjon og består av case-studier, forelesninger og nettverksbygging. Erfarne bransjefolk innen produksjon, distribusjon, salg, internasjonal strategi, markedsføring og festivaler er invitert til å dele av sin kunnskap.

YNPC arrangeres av Noemi Ferrer, grunnlegger av konsulentselskapet Yes & Noe, og Tina í Dali Wagner, grunnelgger av kurstilbyderen Filmgreb. YNPC er støttet av Nordisk Film & TV Fond, de nordiske filminstituttene samt de nordiske Kreativt Europa MEDIA-deskene.

Tid og sted:
16.-19. mai 2024, Cannes, Frankrike

Deltakeravgift:
€ 175
Reise og opphold kommer i tillegg. De norske produsentene som blir valgt ut kan søke stipend fra NFI for utgifter på inntil 12 000,- ifm. deltakelsen.

Søknadsfrist:
22. mars 2024

Slik søker du:
Send en epost med følgende info til: tina@filmgreb.dk

  • fullt navn og kontaktinfo som adresse, mobilnummer, epost
  • CV
  • kort info om produksjonsselskapet du jobber i
  • kort om din motivasjon for å ville delta

Les mer om YNPC her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!