Nyheter

Work Programme 2024 er vedtatt

Kreativt Europas arbeidsprogram for 2024 er vedtatt med et budsjett på mer enn 320 millioner euro.

22. september 2023
Kollasj med bilder og illustrasjoner. Illustrasjon.
Creative Europe Work Programme, © European Union

EU-kommisjonen vedtok nylig Kreativt Europas arbeidsprogram for 2024. Programmets fokus vil fortsatt være å støtte sektoren etter COVID-19 krisa, samt på konsekvensene av krigen i Ukraina. Arbeidet med å gjøre sektorene mer bærekraftige og inkluderende er også et prioritert område.

Kreativt Europa-programmet er inndelt i tre deler: Kultur, MEDIA og Tverrsektoriell. MEDIA-programmet retter seg mot audiovisuell sektor og har 17 tilskuddordninger som omfatter hele filmens livsløp, samt tilskudd til dataspill og VR.

For å tilpasse seg nye behov i bransjen har det blitt gjort endringer i noen av MEDIA-ordningene for 2024.

Content cluster

  • Selskaper vil nå kunne søke på mer enn en utlysning om utviklingstilskudd pr. år. Dette vil utvide søkernes finansieringsmuligheter.
  • Ved å endre kvalifikasjonskriteriene for søkerne til ordningen for dataspill ønsker EU-kommisjonen å tilrettelegge for søknader med større prosjekter.

Audience cluster

  • Som følge av den intense konkurransen med globale strømmetjenester og kanaler tilpasses kvalifikasjonskriteriene for søkere til ordningen for nettverk for strømmetjenester. Med dette ønsker EU-kommisjonen å stimulere mindre og uavhengige VOD-tilbydere til å søke.

Business cluster

  • Ordningen for marked og nettverksbygging vil svare på det økte behovet for bransjenettverk og samarbeid ifm. arrangementer som en følge av økt digital salgsaktivitet.

I delprogrammet Kultur satses det på samarbeidprosjekter, nettverk, plattformer, oversettelse av europeisk litteratur, samt tilskudd til mobilitet og utveksling. Kultur-programmet har egne satsinger på kulturarv, arkitektur, musikk og scenekunst. Det annonseres noen nye tilskuddsordninger i programmet for 2024.

Det tverrsektorielle delprogrammet har satsinger på tvers av kulturell og audiovisuell sektor, deriblant Creative Innovation Lab, samt tilskuddordninger for medier og nyhetsjournalistikk.

Les mer om hele arbeidsprogrammet og hva som kan forventes av Kreativt Europa i 2024.

Med arbeidsprogrammet for 2024 vedtatt, vil det komme nye utlysninger i løpet av kort tid. Nye utlysninger og søknadsfrister vil annonseres på våre nettsider, gjennom nyhetsbrev og sosiale medier.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!