Nyheter

Work Programme 2022 er vedtatt

Kreativt Europas arbeidsprogram for 2022 er vedtatt. Budsjettet for 2022 er på 385 millioner euro.

14. januar 2022
Ce 2022 work programme horizontal

Kreativt Europas arbeidsprogram for 2022 ble vedtatt av EU-kommisjonen torsdag 13. januar. Budsjettet for 2022 er på 385 millioner euro, en økning på nærmere 100 million euro sammenlignet med 2021. Budsjettøkningen skal styrke de kulturelle og kreative sektorene og skal svare på de store utfordringene som sektorene har gjennomgått og fortsatt står i, som følge av pandemien.

I en pressemelding uttaler Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth:
Cultural and creative sectors are the soul of European society. We know how resilient the creative and cultural sectors have been in these past two years. In 2022, Creative Europe will benefit from its biggest budget ever. The EU stands by their side to support their recovery, their creative process and their innovation potential. We invite artists, creators and culture professionals to explore and benefit from the many funding opportunities provided by Creative Europe.

Kreativt Europa-programmet består av tre deler: delprogrammene Kultur, MEDIA og tverrsektoriell. MEDIA-programmet retter seg mot audiovisuell sektor og har 15 tilskuddordninger som omfatter hele filmens livsløp, samt tilskudd til dataspill og VR. Nytt i årets program er tilskuddordningen MEDIA 360°, som skal skape større synergi mellom eksisterende bransjeaktiviteter som tilbys av ledende aktører innen eksempelvis festival, marked og kursvirksomhet.

I delprogrammet Kultur satses det på samarbeidprosjekter, nettverk, plattformer, oversettelse av europeisk litteratur, samt tilskudd til mobilitet og utveksling. Kultur-programmet har egne satsinger på kulturarv, arkitektur, musikk og scenekunst. Tverrsektoriell delprogram har satsinger på tvers av kulturell og audiovisuell sektor, deriblant Creative Innovation Lab, samt tilskuddordninger for medier og nyhetsjournalistikk.

Med arbeidsprogrammet for 2022 vedtatt, kan det forventes nye utlysninger i løpet av de neste ukene. Nye utlysninger vil annonseres på våre nettsider, gjennom nyhetsbrev og sosiale medier.

Les mer

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!