Nyheter

Work Programme 2020

Kreativt Europas arbeidsprogram for 2020 er vedtatt. Les mer om prioriterte satsingsområder og budsjett for våre ulike tilskuddsordninger.

12. september 2019
Creative europe media mk front 1

Kreativt Europas arbeidsprogram skal bidra til å styrke de kulturelle og audiovisuelle sektorene i Europa gjennom å støtte utvikling av nyskapende innhold, samarbeid på tvers av landegrensene og utvikling av nye forretningsmodeller. Programmet skal også bidra til å dyrke frem talenter, videreutvikle kompetansen i den audiovisuelle bransjen, samt støtte opp om innovasjon og utvikling av nye forretningsmodeller.

Prioriteringer 2020

  • Dyrke talenter og bidra til nyskapende innhold av høy kvalitet
  • Øke sirkulasjon og tilgjengelighet av audiovisuelt innhold på tvers av landegrensene
  • Styrke promotering og synliggjøring av europeisk audiovisuelt innhold

Budsjett for MEDIAs tilskuddsordninger 2020

Utviklingstilskudd, enkeltprosjekter € 5,4 millioner
Utviklingstilskudd, slate funding € 12,5 millioner
Utviklingstilskudd, dataspill € 3,78 millioner
Produksjonstilskudd, TV prosjekter € 13,5 millioner
Co-produksjonsfond € 0,5 millioner
Distribusjon, Selektiv € 9,85 millioner
Distribusjon, Automatisk og Sales Agents € 27,5 millioner
Distribusjon, Audiovisuelt innhold online € 12,5 millioner
Tilskudd til kurs og kompetanseheving € 7,5 millioner
Tilskudd til filmkunnskap € 1,9 millioner
Tilskudd til filmfestivaler € 3,7 millioner
Tilskudd til markedsaktiviteter € 6,8 millioner
Tilskudd til kinonettverk € 10, 9 millioner
MEDIA Stands € 2,6 millioner
Seleksjon/ eksperter € 0,85 millioner

I arbeidsprogrammet for 2020 skal kjønnsbalanse gis tydelig prioritert, blant annet gjennom kartlegging av nøkkelfunksjoner i alle MEDIA-støttede prosjekter, økt synliggjøring av kvinnelige filmskapere og deres filmer, mentorvirksomhet, samt gjennom et tettere samarbeid mellom nasjonale og internasjonale fond og institusjoner så som Eurimages og European Audiovisual Observatory. Det er initiert en egen strategi for økt kjønnsbalanse for neste arbeidsprogram etter 2020.

Les hele arbeidsprogrammet her

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!