Nyheter

Travelling Docs til Baltic Sea Docs

Produsenter som ønsker å utvide sitt baltiske nettverk søkes til arrangementet i Riga, Lativa, 6.-8. september.

8. juni 2023
To menn står ute på en balkong med utsikt over en elv. Over elven går en bro. Bebyggelse skimtes på den andre siden. Foto.
Baltic Sea Docs 2022, foto: Baltic Sea Forum for Documentaries

Travelling Docs er et initiativ i regi av flere Kreativt Europa MEDIA-desker som i år legges til Baltic Sea Docs onsdag 6. september. Årets program inneholder:

  • en-til-en møter mellom baltiske og europeiske produsenter
  • case study om bruk av dokumentarelementer i fiksjonsfilm
  • mottagelse og nettverksbygging

I tillegg vil deltakerne kunne følge festivalens offisielle program 7.-8. september som består av pitching og filmvisninger. Baltic Sea Docs er et intimt arrangement med gode muligheter for å treffe de ulike beslutningstakerne som er til stede i Riga.

Norske produsenter som har et dokumentar- eller hybridprosjekt de ønsker å utvikle i samarbeid med Estland, Latvia og/eller Litauen, eller har en sterk motivasjon for å inngå i et baltisk samarbeid, oppfordres til å ta kontakt med oss: mail@mediadesk.no og vår latviske MEDIA-desk-kollega Lelda Ozola: Lelda.Ozola@nkc.gov.lv innen 3. juli for mer informasjon.

Inustry 3-8 September. Film programme 5-10 September. 27th Baltic Sea Docs 2023, Riga. Illustrasjon.
Baltic Sea Docs 2023

Informerer samtidig om at Baltic Sea Docs sitt pitcheforum for prosjekter relatert til Østersjø-regionen (enten via samarbeidspartnere eller tematikk) har søknadsfrist 12. juni. Les mer om hvordan du søker her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!