Nyheter

Tildelinger til norske distributører

Norske kinodistributører er tildelt distribusjonstilskudd til 10 europeiske filmer. Samtidig har to norske filmer fått plass i tilskuddsordningen.

29. oktober 2018
Gräns another world ent
Another World Entertainment Norge mottar distribusjonstilskudd til den svenske filmen Gräns (c) Triart

Tilskuddsordningen for selektiv distribusjon skal bidra til å øke promotering og sirkulasjon av europeisk film på tvers av landegrensene. I siste tildeling fra MEDIA mottar seks norske distributører tilskudd til lansering av 10 europeiske filmer på kino. Til sammen blir de norske distributørene tildelt hele € 182 600 (1,73 millioner kroner).

I samme tildelingsrunde får 24 utenlandske distributører til sammen € 404 600 (3,8 millioner kroner) i tilskudd for å lansere Utøya 22. juli på europeiske kinoer. Også Los Bando har fått innpass i ordningen, og 15 utenlandske distributører er tildelt til sammen € 283 700 (2,7 millioner kroner) i tilskudd. Begge de norske filmene har tidligere fått utviklingsstøtte fra MEDIA.

Norske distributører som mottar tilskudd:

Tour de Force Napszallta € 19 400
Tour de Force Dogman € 19 400
Arthaus Lazzaro Felice € 16 500
Another World Entertainment Transit € 11 000
Another World Entertainment Gräns € 19 400
Another World Entertainment Twarz € 8 300
Norsk Filmdistribusjon Zimna Wojna € 16 500
Norsk Filmdistribusjon Todos Lo Saben € 19 400
Europafilm Girl € 33 300
Nordisk Filmdistribusjon The House that Jack Built € 19 400

Norske filmer:

Utenlandske distributører (24 land) Utøya – July 22 € 404 600
Utenlandske distributører (15 land) Los Bando € 283 700
Utoya poppe
24 utenlandske distributører får tilskudd til lansering av Utøya 22. juli © Paradox Film

Los bando foto kontxt film
15 utenlandske distributører får tilskudd til lansering av Los Bando © Filmbin

Hele tildelingen her
Oversikt over årets norske tildelinger finner du her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!