Nyheter

Studie om europeiske finansieringsmekanismer

Tilskuddsmottakere i den norske audiovisuelle bransjen søkes til spørreundersøkelse.

9. august 2023
Oversiktsbilde fra Salzburg Center of European Union Studies og bygningene rundt. Foto.
Salzburg Center of European Union Studies

Birgit Mitter er forsker ved Salzburg Center of European Union Studies i Østerrike og jobber med EUs kulturpolitikk. For tiden driver hun et prosjekt for å gjennomføre en europeisk undersøkelse om finansieringserfaringer til personer som jobber i kreative næringer.

Målet med studien er å få mer kunnskap om regionale, nasjonale og europeiske finansieringsmekanismer, samt hvilke utfordringer mottakerne støter på i møte med disse. Undersøkelsen åpner opp for å finne ut mer om bekymringene og behovene til menneskene som berøres av Creative Europe-programmene. Kunnskapen om den kulturelle og kreative næringen i Europa bidrar til at beslutningstakere kan utvikle konkrete ideer som vil forbedre finansieringssituasjonen til bransjeaktørene.

Har du lyst til å delta kan du gå direkte til spørreskjemaet her. Undersøkelsen tar ca. 10-15 minutter å besvare. Resultatene bli samlet i en intern rapport, og en artikkel vil bli publisert i et fagtidsskrift i løpet av 2024.

Research survey on Europe's culture and creative industries. Illustrasjon.
Birgit Mitter er studiens kontaktperson.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!