Nyheter

Skatter fra arkivene – søk tilskudd!

Er du interessert i å lage en kort dokumentarfilm (eller animasjon) om etableringen av Europa, med bruk av viktig arkivmateriale? Nå kan du søke tilskudd fra Skatter i arkivene-ordningen. Søknadsfrist: 31. oktober 2021.

17. juni 2021
Archives

Arkivverket lanserer støtteordningen – Skatter fra arkivene/ Treasures from Archives, som en del av det EU-finansierte prosjektet European Digital Treasures: Management of Centennial Archives in the 21st century. Et av siktemålene med prosjektet er å nå ut med skatter fra arkivene til nye målgrupper.

Prosjektet skal bidra med finansiering til produksjon av kort dokumentarfilm (eller animasjon) med bruk av arkivdokumenter. I prosjektet er det valgt ut noen relevante dokumenter for å belyse vår felles europeiske historie.

Vinneren av den utlyste støtten vil inngå en avtale med Arkivverket om produksjon av en kort dokumentarfilm eller animert dokumentar. Hun eller han vil også bli invitert til en internasjonal samling I Cork I Irland, organisert av Munster Technological University (MTU), fra 20. – 22. april 2022, sammen med støttemottakere fra de andre landene som er med i EU-prosjektet: Malta, Portugal, Spania og Ungarn.

Hvordan kan du delta?
De som ønsker å søke om støtte må sende inn en kort beskrivelse av ideen sin, for å gi oss den informasjonen vi trenger for å velge et eller to prosjekter som vil få støtte:

• Prosjektbeskrivelse som inneholder en presentasjon av intensjonene og det kreative fundamentet for prosjektet, begrunnelsen for å velge bestemte dokumenter, presentasjon av ideen, synopsis, step outline, treatment og utdrag av storyboard hvis
dokumentaren er animert. I filmen må du bruke ett eller flere av over 60 arkivdokumenter om utviklingen av Europa. Minst ett av dokument må være norsk.
• En kort video der regissøren presenterer prosjektet.

Kontaktinformasjon:
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Ole Gausdal i Arkivverket, e-post ole.gausdal@arkivverket.no.

Les mer om prosjektet

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!