Nyheter

Si din mening om Kreativt Europa

Svar på EU-kommisjonens spørreundersøkelse innen 6. september. Vi minner også om svarfristen for tilskuddsmottakere 9. juni.

4. juni 2024
Kollasj bestående av en dame som holder pensler og en fargepalett, bøker, teatermasker, en filmklapper. Illustrasjon.
© European Union

EU-kommisjonen gjennomfører for tiden en åpen spørreundersøkelse hvor alle inviteres til å si sin mening om Kreativt Europa-programmet.

Resultatene fra undersøkelsen vil, sammen med andre data, bli brukt i forbindelse med den pågående sluttevalueringen av 2014-2020 programmet og midtveisevalueringen av 2021-2027 programmet.

Samlet vil de inngå i en rapport kommisjonen sender til Europaparlamentet og Europarådet. Resultatene vil også hjelpe EU-kommisjonen med å gjøre Kreativt Europa-programmet enda bedre.

Les mer om og delta i undersøkelsen her. Svarfrist 6. september.

Parallelt har alle tilskuddsmottakere mottatt en separat målrettet spørreundersøkelse med svarfrist 9. juni. Vi håper så mange som mulig vil svare på den.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!