Nyheter

Series Lab Brussels søker prosjekter

Er du i utvikling av en ny serie? Nå kan du melde på ditt prosjekt til Series Lab Brussels, en workshop og et co-produksjonsevent for serier i utvikling. Søknadsfrist: 24. september 2018.

1. september 2018
Logo series lab 2018

Creative Europe MEDIA inviterer serieskapere med prosjekt i utvikling til å søke Series Lab Brussels, en utviklingsworkshop og et co-produksjonsevent som finner sted under Are You Series-festivalen i Brussel, 9.-12. desember 2018.

Ved Series Lab Brussels samles europeiske serieskapere og produsenter fra 14 land til en 2,5 dagers workshop for å utvikle sine prosjekter, og møte potensielle samarbeidspartnere, co-produsenter og finansiører. Hvert team vil bestå av serieskaper og produsent, som begge forplikter seg til å delta under hele samlingen.

Series Lab Brussels har tre fokusområder:

  1. Historiefortelling og prosjektutvikling: Workshopen består av gruppesamtaler og feedback fra internasjonale eksperter og de andre teamene.
  2. Finansiering og distribusjon: Teamene har 1-til-1 møter med internasjonale finansiører (TV-kanaler/ plattformer, fond og distributører).
  3. Co-produksjon: Gjennom hele samlingen vil teamene får mulighet til å diskutere hverandres prosjekter, knytte nye kontakter og vurdere potensielle co-produksjoner.

Series Lab Brussels er åpen for prosjekter med følgende kriterier:

  • Dramaserie for TV (fiksjon) i utviklingsfase
  • Minimum 26 min pr episode/ 3 episoder pr sesong
  • Potensiale for internasjonal distribusjon
  • Prosjektet må ha et minimum av finansiering på plass
  • Produsent med track record innen fiksjon

Kostnad: Series Lab Brussels har ingen deltakeravgift. Overnatting og mat er inkludert i tilbudet. Deltakerne må selv dekke reise til Brussel.

Ønsker du å søke?
Fyll ut søknadsskjema, legg ved synopsis, treatment og bibel.
Sendes på e-post til Kreativt Europa MEDIA Norge: mail@mediadesk.no

Søknadsfrist: 24. september 2018

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!