Nyheter

Rapport om kjønnsbalansen i europeisk film

European Audiovisual Observatory har publisert en ny rapport om kjønnsbalansen i europeisk film. Rapporten viser blant annet at bare 19% av filmene fra 2017 ble regissert av kvinner.

4. november 2019
Pr female directors

European Audiovisual Observatory har en viktig rolle i å kartlegge og analysere utviklingen i den audiovisuelle bransjen i Europa. Observatoriet har nylig kommet med en rapport som tar for seg kjønnsbalansen i den europeiske filmindustrien.

Nøkkeltall:

  • Av det totale antall filmer produsert mellom 2003 – 2017, er 21% regissert av kvinner. Dette inkluderer filmer med to regissører.
  • Andelen kvinnelige regissører stiger sakte; fra 15% i 2003 til 19% i 2017.
  • Det er færrest kvinnelige regissører innen animasjon, kun 11% i perioden 2013 – 2017.
  • Det har vært en positiv utvikling innen dokumentarfilm. Gjennomsnittet ligger på 25% for hele perioden 2003 – 2017, men i 2017 var andelen oppe på 42%.
  • Nederland og Sverige har hatt høyest kvinneandel i perioden 2013 – 2017.
  • Sammenligner man perioden 2008-2012 mot 2013-2017 har Norge hatt den største økningen i andel kvinnelige regissører.
  • Kvinnelige regissører lager færre antall filmer enn menn. Studien viser at 49% av de kvinnelige regissørene som lagde film i perioden 2003 -2017 kun regisserte en film.
  • Filmer laget av kvinnelige regissører oppnår gjennomsnittlig dårligere besøkstall på kino enn filmer laget av menn. Rapporten påpeker at en sannsynlig årsak er at kvinner oftere regisserer filmer med lave budsjetter.

Rapporten baserer seg på tall og data fra databasen Lumiere, som mottar statistikk fra en rekke europeiske kilder (herunder nasjonale institusjoner). Det er 21 054 europeiske langfilmer produsert i perioden 2013 – 2017 (og lansert på kino i perioden 2003 – 2018) som ligger danner grunnlaget for studien.

Les mer om rapporten her
Hele rapporten finner du her

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!