Nyheter

Producers on the Move

Norske produsenter kan nå søke Producers on the Move, som finner sted under filmfestivalen i Cannes. Søknadsfrist 15. mars.

4. mars 2019
Producers on the move

Producers on the Move arrangeres av European Film Promotion (EFP), som siden 2000 har benyttet filmfestivalen i Cannes til å sette fokus på nye produsenter og bidra til at de kan etablere seg i et internasjonalt nettverk.

Deltagelse på Producers on the Move gir nyttig internasjonal erfaring og nettverk. Rundt 20 europeiske produsenter plukkes hvert år ut til å delta i det prestisjefylte produsentforumet, som pågår over fire dager under filmfestivalen i Cannes.

Kriterier for påmelding:
Du har et filmprosjekt som er egnet for internasjonal samproduksjon
Du har produsert maksimum tre internasjonale samproduksjoner som hovedprodusent
Du behersker og kan kommunisere på engelsk

Evalueringskriteriene for utvelgelse av deltakere baserer seg på et poengsystem:

  • Du har produsert minst én film som minoritets eller majoritets samprodusent
  • Du har hatt en filmproduksjon som har blitt distribuert på kino/DVD/VoD etc utenfor landene involvert i produksjonen
  • Du har hatt en film i den internasjonale seksjonen på en større filmfestival
  • Filmen du har produsert har fått pris som beste film i hjemlandet
  • Filmprosjektet du søker med har, som bør være et sterkt prosjekt som passer for internasjonal samproduksjon har minst 20% av finansieringen på plass.

    Søknadsfrist er fredag 15. mars 2019.

    Les mer om Produscers on the Move på nettsidene til "Norsk filminstitutt. ":https://www.nfi.no/aktuelt/2019/producers-on-the-move-2019?fbclid=IwAR2SauVWosCE7XaskysyX0JvNsSsWiCZNseb1MNJsvygpmMyr6KgwxNEAhw

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!