Nyheter

Online veiledning med Helene Granqvist

Skal du pitche prosjektet ditt på et internasjonalt marked eller finansieringsforum som foregår digitalt? Nå tilbyr vi veiledning med pitchecoach Helene Granqvist.

25. september 2020
H granqvist

Kreativt Europa MEDIA Norge tilbyr nå online veiledning (inntil 2 timer) med pitchecoach Helene Granqvist. Dette er et tilbud til norske produsenter som er tatt ut til å pitche eller presentere sitt audiovisuelle prosjekt digitalt på internasjonale marked og finansieringsforum.

Tilbudet gjelder marked/forum som enten er støttet av MEDIA eller som står på NFIs liste over prioriterte festivaler/markeder.

Helene Granqvist er svensk produsent med mer enn 30 års erfaring innen film og tv. Hun har utdanning fra Teaterhøyskolen i København og arbeidet de første årene som produksjonsdesigner for film, tv og teater. Siden 2000 har hun arbeidet som filmprodusent, og i 2011 startet hun produksjonsselskapet Nordic Factory Film. Hennes dokumentarfilmer er blitt vist på Sundance, Toronto, Tribeca og San Sebastian. Ut over å arbeide som produsent tar Helene Granqvist jevnlig oppdrag som pitchecoach og foredragsholder, både i Sverige og internasjonalt. Hun har hatt workshops for blant annet Baltic Event, Nordic Genre Boost & Nordic Talent, Discovery program v/ Gøteborg filmfestival, Finnish Film Affair og for New Nordic Films i Haugesund. Helene etablerte WIFT Sweden (Women in Film & Television) i 2013 og siden 2018 har hun også vært president for WIFT International. Hun er også medlem av European Film Academy.

For å motta veiledning med Helene Granqvist, ta kontakt med oss på mail@mediadesk.no. Vi ønsker en kort beskrivelse av prosjektet du skal pitche (tittel, synopsis, team), hvordan og på hvilket marked/forum du skal presentere prosjektet, samt en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker veiledning.

Tilbudet gjelder foreløpig ut 2020. Alle forespørsler behandles fortløpende.

Nordic Factory Film

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!