Nyheter

Online kurs fra Erich Pommer Institut

Erich Pommer Institut (EPI) er anerkjent for sine kurs og workshops for filmindustrien. EPI tilbyr også en rekke online kurs for deg som ikke kan delta akkurat da kurset foregår.

17. desember 2019
F42b5b63259235.5aaa9d395fa87

The Erich Pommer Institute (EPI) er en av de ledende etterutdanningsinstitusjonene i Europa, og en velrennomert aktør og tenketank for filmindustrien. EPI har ekspertise innen bl.a medielovgivning, jus, co-produksjon og digital distribusjon.

EPI tilbyr etterutdanning og kurs i Berlin og rundt omkring i Europa, men har også en rekke online kurs.

Online kurs
The Art of Negotiation
Clearing Rights for Film & TV
European Co-Production
Storytelling for TV Drama
Storytelling – The Collaborative Model
Key Agreements for Film & TV
net.works – Successful Networking for Woman

Les mer om kurs og e-training på EPI

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!