Nyheter

Kreativt Europa 2021-27 er vedtatt

Det nye sjuårsprogrammet for Kreativt Europa ble vedtatt av medlemmene av Europaparlamentet onsdag 19. mai.

20. mai 2021
European commission flag palace

Onsdag 19. mai vedtok medlemmene av Europaparlamentet det nye sjuårsprogrammet for Kreativt Europa.

Med et betydelig økt budsjett, fra 1,46 milliarder euro i 2014-20 til over 2,4 milliarder euro for perioden 2021-27, er vedtaket en viktig anerkjennelse av de kulturelle og audiovisuelle sektorenes betydning for Europa. Budsjettet reflekterer viktigheten av å gjenoppbygge sektorene, som er blitt hardt rammet det siste året som følge av Covid-19. I tillegg til et betydelig økt budsjett, vil det nye programmet inneha en tydelig satsing på inkludering, diversitet og kvinnelige talenter, samt fokus på grønn omstilling, økt publikumsoppslutning for europeiske verk og en videre satsing på samarbeid på tvers av landegrensene.

Sabine Verheyen, Chair of the Culture and Education Committee, uttaler følgende:
Around 3.8 % of Europeans work in European cultural and creative sectors. However, this sector has always faced challenges ‑ such as competition with big commercial productions and the very fragmented transnational cultural market. Now, current lock-downs have had a dramatic effect on the EU’s cultural communities, and they need our help more than ever. This significantly better-funded programme recognises the added value of culture to our European way of life and is a first step towards helping it stand up to the challenges of globalisation and digitalisation.

Det nye sjuårsprogrammet for Kreativt Europa er allerede vedtatt i det Europeiske Råd og settes i kraft så snart det er publisert i EUs offisielle journal. Publisering av selve programmet og utlysninger innenfor ulike tilskuddsordninger er ventet ca 1. juni.

Les mer

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!