Nyheter

Kreativt Europa 2021-27 er lansert

Det nye Kreativt Europa-programmet er nå lansert. Budsjettet er på 2,4 milliarder euro for perioden 2021-2027, en økning på 63%.

26. mai 2021
Ce 21 27

Med en betydelig økning, fra 1,46 milliarder euro i 2014-20 til 2,4 milliarder euro for perioden 2021-27, reflekterer budsjettet viktigheten av å gjenoppbygge de kulturelle og audiovisuelle sektorene, som er blitt hardt rammet det siste året som følge av Covid-19.

I tillegg til en budsjettøkning på 63%, vil det nye programmet inneha en tydelig satsing på inkludering, diversitet og kvinnelige talenter, samt fokus på grønn omstilling, økt publikumsoppslutning for europeiske verk og en videre satsing på samarbeid på tvers av landegrensene.

Nye utlysninger er ventet snarlig.

Det nye sjuårsprogrammet for Kreativt Europa 2021-2027 finner du her.

Motta vårt nyhetsbrev med nyheter og aktiviteter innen MEDIA-programmet!